Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Liv & Pensjon: Alle kapitalforvaltere skal ha mål om klimanøytralitet

Pressemelding | 04-05-2021 10:30

Nordea Liv & Pensjon innfører et nytt krav til kapitalforvaltere om at de må forplikte seg til et mål om klimanøytrale investeringer innen 2024. Kravet er i tråd med scenarioet om en temperaturøkning på 1,5 grader, og kapitalforvalterne må inngå denne forpliktelsen for å kunne forvalte kapital på vegne av Nordea Liv & Pensjon. Dette offentliggjør Nordea Liv & Pensjon i dag i forbindelse med klimamålene for 2025, som også omfatter et mål om å redusere karbonintensiteten i porteføljene med minst 25 prosent innen utgangen av 2024.

Nordea Liv & Pensjon, som har rundt 62 milliarder euro i midler til forvaltning, var en av grunnleggerne av FN-initiativet Net Zero Asset Owner Alliance i september 2019. Alliansen har fått betydelig anerkjennelse, og FNs generalsekretær António Guterres har beskrevet den som et av de mest ambisiøse og konkrete klimatiltakene. Alle medlemmene har forpliktet seg til et mål om å bli klimanøytrale innen 2050 og skal presentere egne delmål for 2025 i år. I dag presenterer Nordea Liv & Pensjon sine nye klimadelmål.

Et av Nordea Liv & Pensjons nye mål er at kapitalforvaltere som vil forvalte kapital på vegne av Nordea Liv & Pensjon og deres pensjonssparere, må forplikte seg til et mål om klimanøytrale investeringer.

– Bærekraft er viktig for både oss og kundene våre, og som kapitalforvalter har vi gode muligheter til å påvirke hvordan midlene forvaltes. For at forvaltere skal kunne forvalte kapital på vegne av Nordea Liv & Pensjons kunder, krever vi nå at de må forplikte seg til et mål om klimanøytrale investeringer senest innen 2024. Kravet er i tråd med scenarioet om en temperaturøkning på 1,5-grader, sier Katja Bergqvist, konsernsjef i Nordea Liv & Pensjon.

Arbeidet med å redusere karbonintensiteten fortsetter

Nordea Liv & Pensjon vil også redusere karbonintensiteten i porteføljene med minst 25 prosent innen utgangen av 2024, sammenlignet med starten av 2020. Dette målet kommer i tillegg til det ambisiøse arbeidet som allerede er lagt ned, og som har redusert karbonintensiteten med omtrent 20 prosent de siste årene.

– De neste ti årene er avgjørende. Langsiktige mål om klimanøytralitet må inneholde konkrete kortsiktige mål, og vi må være åpne om resultatene. De siste årene har vi jobbet kontinuerlig med å redusere karbonintensiteten i porteføljene våre. Dette arbeidet fortsetter med målet om å redusere karbonintensiteten med minst ytterligere 25 prosent innen utgangen av 2024, sier Katja Bergqvist.

Nordea Liv & Pensjon har satt følgende klimamål for 2025:

  • Kapitalforvaltere må innen 2024 forplikte seg til et mål om klimanøytralitet  for å kunne forvalte kapital på vegne av Nordea Liv & Pensjon. Kravet er i tråd med et 1,5-graders scenario.
  • Karbonintensiteten i Nordea Liv & Pensjons porteføljer skal reduseres med minst 25 prosent innen utgangen av 2024.

Tidligere i år offentliggjorde Nordea-konsernet sin ambisjon om å bli en klimanøytral bank innen 2050. For å nå dette målet satt Nordea et delmål om en reduksjon av karbonutslipp fra bankens utlåns- og investeringsporteføljer på 40–50 prosent innen 2030. Nordea vil også redusere egne CO2-utslipp med minst 50 prosent og oppnå netto positivt CO2-bidrag innen 2030. Målene tar utgangspunkt i tall fra 2019. Les mer på nettstedet vårt Nordea.com.
 

  

For mer informasjon:

  

Peter Sandahl, leder av Sustainability i Nordea Liv & Pensjon, peter.sandahl [at] nordea.com (peter[dot]sandahl[at]nordea[dot]com)
Group Communications, +358 104 168 023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com) 
 

Nordea er en ledende nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Pressemeldinger
Bærekraft