Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nå er vi ved vendepunktet

Pressemelding | 11-05-2021 09:00

I takt med vaksineringen blir samfunnet nå gradvis åpnet opp. I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» tror Nordeas økonomer at norsk økonomi er ved vendepunktet.

– Vaksinetempoet tar seg nå betydelig opp og alle voksne vil kunne være ferdigvaksinert før sommeren er over. Erfaringene fra andre land viser at vaksinene vi bruker her i Norge er svært effektive. Vi er derfor nå enda tryggere på at sommeren vil markere et definitivt vendepunkt for både pandemien og økonomien, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Nordeas økonomer tror norsk økonomi vil gjøre et kraftig comeback og at husholdningene vil være den klart viktigste driveren. Arbeidsledigheten anslås å komme ned til et normalt nivå før året er omme.– Den økonomiske krisen vi nå forhåpentligvis ser slutten på, er og blir en høyst uvanlig krise. Løser vi helsekrisen, løser vi den økonomiske krisen. Når smitteverntiltakene først lettes, og deretter fjernes, vil pengebruken og etterspørselen skyte fart. Mange har nok ønsker om å ta igjen deler av det tapte, sier Olsen.

Nordeas økonomer tror at Norges Bank vil starte en gradvis normalisering av renta allerede i høst .

– Norges Bank har sagt at de ønsker å se klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres før de setter opp renta. Vi tror de tegnene blir veldig tydelige i løpet av sensommeren, og at første renteøkning derfor kommer i september, sier Olsen.

Den historisk lave renta fra Norges Bank har økt kjøpekraften i boligmarkedet kraftig. Prisveksten i boligmarkedet i Norge har vært kraftig det siste året. Nordeas økonomer tror imidlertid at boligprisene er nær toppen for denne gang.

 Effekten av rentekuttene er ferd med å bli tatt ut. Samtidig er rentene på vei opp. Vi tror prisveksten i boligmarkedet vil avta og at boligprisene vil bevege seg om lag sidelengs de neste årene, sier Olsen.

Nordeas økonomer ser for seg at kronen skal styrke seg gradvis framover,men varsler samtidig at fokuset på miljø og bærekraft blant investorer trolig har konsekvenser for kronekursen.

–Norges Banks rentehevinger og utsiktene til en høyere oljepris trekker i retning av en noe sterkere krone, sier Kjetil Olsen. Sammenhengen mellom oljepris og kronekurs er fortsatt sterk, men fokuset på ESG har trolig ført til en varig svakere krone enn vi har vært vant med, avslutter Olsen.

Les rapporten her.


Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, mobil 97 60 29 17
Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen, mobil 40 88 23 73
 

Nordea er en ledende nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Pressemeldinger
Economic Outlook