Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Godt kvartal for kundene

Pressemelding | 21-07-2021 09:00

– Vi er glade og stolte av at vi kan levere så god avkastning til kundene våre. Det er selvfølgelig et resultat av den sterke markedsutviklingen, men også solid kompetanse hos oss, sier Hans-Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv.

Aller best har det gått for kundene som har pensjonen sin i Nordea Liv Bærekraft 100. Her har avkastningen vært 13,1 prosent første halvår og 7,1 prosent i andre kvartal.
Til sammenligning har Nordea Liv Bærekraft med en aksjeandel på 50 prosent gitt en avkastning på 6,9 prosent første halvår og 4,2 prosent i andre kvartal.

Nordea Liv har også økt sin kapital til forvaltning til 182 milliarder kroner, mot 143 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Bærekraftig pensjon øker kraftig

– Etterspørselen etter bærekraftige investeringer har fått et kraftig oppsving både fra bedrifter- og privatkunder, og det ser ut som veksten bare fortsetter, sier Lind.
Nordea Liv lanserte investeringsprofilene Nordea Liv Bærekraft sommeren 2019. På to år passerer nå investeringsprofilene 10,2 milliarder kroner i kapital til forvaltning.

Dette er investeringsprofiler som investerer i selskaper som utmerker seg i måten de håndterer risiko knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG-analyse). Det er 12 fond med ulik aksjeandel på mellom 10-100 prosent og valutasikring. I tillegg ble det opprettet et eget rentefond i andre kvartal i år for de som foretrekker lavest mulig risiko på investeringen sin.
– Vi har aldri sett en så rask vekst i en investeringsprofil før, det understreker retningen vi nå går i, sier pensjonssjefen.
Han tror årsaken er todelt.
– Vi som leverandør har tilrettelagt og gjort det enklere for kundene å velge bærekraftige løsninger, samt at det er langt mer fokus på viktigheten av bærekraftige investeringer i den offentlige debatten og i media som er med å øke fokuset og bevisstheten rundt dette , sier Lind. 

Resultat 1. halvår 2021
Nordea Liv fikk et resultat før skatt per 1. halvår på 453 millioner kroner, mot 193 millioner kroner i samme periode i 2020. Administrasjonsresultatet utgjør 288 millioner kroner og risikoresultatet utgjør 124 millioner kroner per 1. halvår. Avkastningsresultatet for kollektiv porteføljen har i 1. halvår hatt en meget god utvikling og utgjør 1,3 milliarder kroner. Det gode resultatet skyldes god verdiutvikling på eiendom samt positive resultater relatert til valuta.

Premieinntektene per 1. halvår utgjør 15,2 milliarder kroner som er en økning på 45 prosent siden tilsvarende periode året før. Inkludert i premieinntektene er overførte reserver i forbindelse med pensjonskapital flytten mellom selskapene. Dette utgjør 2,7 milliarder kroner av premieinntektene. Ved utgangen av 1. halvår utgjorde soliditetskapitalen 19 milliarder kroner, som tilsvarer 38 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti. Solvensgraden per juni var 182 prosent med overgangsregler og  167 prosent uten overgangsregler.

For mer informasjon:
Hans Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv, 41 64 15 51
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, 98 28 02 30

Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i.