Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Rekordsparing i privat pensjon

Pressemelding | 21-10-2021 09:00

Aldri tidligere har Nordea Liv sett så høye tall på privat pensjonssparing i Norge.

Nordmenn har virkelig begynt å ta pensjon på alvor og sparer betydelige beløp på eget initiativ, sier Hans-Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv.

Hittil i år har Nordea Livs kunder puttet 8,3 milliarder kroner i privat sparing. Til sammenligning ble samme beløp totalt 7 milliarder i hele 2020.

– Det er gledelig å se at nordmenn virkelig nå tar grep om egen sparing. Det er et markant skifte og vi håper det vedvarer. Jeg tror det stadig går opp for flere at de må spare selv ved siden av pensjon fra arbeidsgiver og folketrygden hvis de vil gå en finansiell trygg fremtid i møte, sier han.

Oppsving i bærekraftig pensjon
– Vi ser at både bedrifts- og privatkunder ønsker i større grad å putte pensjonen sin i bærekraftige investeringer og veksten bare fortsetter, sier Lind.
Nordea Liv lanserte investeringsprofilene Nordea Liv Bærekraft sommeren 2019. På litt over to år passerer nå investeringsprofilene 11 milliarder kroner i kapital til forvaltning. Dette er investeringsprofiler som investerer i selskaper som utmerker seg i måten de håndterer risiko knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG-analyse). Det er 12 fond med ulik aksjeandel på mellom 10-100 prosent og valutasikring.

Gjør gode valg
Egen pensjonskonto (EPK) ble lansert ved årsskifte. Nå snart ett år senere ser vi at stadig flere tar valg rundt egen pensjon.
– De som gjør endringer, gjør gode endringer for seg selv som kan bety store summer den dagen de går av. De aller fleste som gjør endringer skrur opp aksjeandelen til 80 prosent eller høyere, sier pensjonssjefen.

Resultat 3. kvartal 2021
Nordea Liv fikk et resultat før skatt per 3. kvartal på 646 millioner kroner, mot 631 millioner kroner i samme periode i 2020. Administrasjonsresultatet utgjør 434 millioner kroner og risikoresultatet utgjør 324 millioner kroner per 3. kvartal 2020. Avkastningsresultatet for kollektiv porteføljen har hittil i år hatt en meget god utvikling og utgjør 1,4 milliarder kroner. Det gode resultatet skyldes god verdiutvikling på eiendom samt positive resultater relatert til valuta.

Premieinntektene per 3. kvartal utgjør 23,4 milliarder kroner som er en økning på 58 prosent siden tilsvarende periode året før. Inkludert i premieinntektene er overførte reserver i forbindelse med pensjonskapital flytten mellom selskapene. Dette utgjør 5,3 milliarder kroner av premieinntektene. Ved utgangen av 3. kvartal utgjorde soliditetskapitalen 18,9 milliarder kroner, som tilsvarer 38 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti. Solvenskapitaldekningen per utgangen av september i år var 189 prosent uten overgangsregler.


For mer informasjon:
Hans Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv, 41 64 15 51
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, 98 28 02 30

 


 

Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i.

Pressemeldinger