Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Tar markedsandeler i en utfordrende tid

Pressemelding | 20-10-2022 09:00

Folk tar langsiktige valg for egen pensjon og større andel med innskuddspensjon. Nordea fortsetter å ta markedsandeler innen Egen Pensjonskonto

Nordea Liv forvalter til sammen 181 milliarder kroner og endte med et resultat før skatt på 618 millioner kroner per 30. september. I tilsvarende periode i fjor endte resultatet på 646 millioner kroner.

– De globale aksjemarkedene er fortsatt preget av uro og kraftige svingninger. Vi ser og at mange er bekymret for privatøkonomien sin med økt inflasjon og økte renter. Til tross for dette ser vi at de de aller fleste beholder aksjeandelen på pensjonssparingen og tenker langsiktig sier administrende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind.

Totalt har nå over 12.000 kunder valgt Nordea Liv som leverandør av selvvalgt Egen Pensjonskonto. Selskapet har i kvartalet økt sin markedsandel for selvalgt Egen Pensjonskonto og den utgjør per 3. kvartal 19,9 prosent. Midler til forvaltning i denne porteføljen utgjør ca. 3,4 milliarder kroner per 30.09.

Pensjon fra første krone

1. juli i år trådte endringene rundt pensjon fra første krone i kraft for alle arbeidstakere med innskuddspensjon. Nå får alle pensjonsopptjening fra første ansettelsesdag og første lønnskrone. Lovendringen har to konsekvenser: Innskuddet per ansatt øker for mange bedrifter og flere ansatte får pensjon.

– Det er spesielt mange mellom 13-19 år som nå har fått ny pensjonskonto. Sammen med selvvalgt Egen Pensjonskonto håper vi dette vil gi flere et aktivt forhold til egen pensjonssparing. Mange bedrifter har måttet tilpasse sine pensjonsordninger i samarbeid med oss og det har de lyktes godt med, sier Lind.

Vi ser en økning på antall personer med innskuddspensjon blant våre medlemsbedrifter på 9.2 prosent, så langt i år og dette skyldes delvis pensjon fra første krone.

Økt fokus på bærekraft

Flere kunder er opptatt av miljø, klima og sosial bærekraft. Så langt i år har ikke-fornybar energi hatt en stor økning på Oslo Børs på grunn av strømkrisen. Men det er relativt sett en større andel av midler som går inn i bærekraftsfond.

–  Vi ser at kundene ønsker at pensjonsmidlene investeres på en måte som bidrar til å nå bærekraftsmålene. På tross av utviklingen i markedene i år så er vi trygge på at dette er en trend vi tror helt klart vil fortsette. Pensjonsmidler er penger med lang tidshorisont, og da mener vi det vil gi en større oppside å investere i selskaper som håndterer klimarisiko på en god måte og tilpasser forretningsmodellene sine avslutter Lind.

Kontakt

Hans Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv, 41 64 15 51
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, 98 28 02 30

 

Resultatregnskap

Nordea Liv Konsern                                         Nordea Liv AS
 

 

Balanse

Nordea Liv Konsern                                   Nordea Liv AS

 

Nordea
Pressemeldinger