Economic Outlook 2023 1

Stagnasjon, men ingen krise

Pressemelding | 25-01-2023 09:00

Norsk økonomi i 2023 vil bremse opp, men det blir langt fra noen krise. Det mener Nordeas økonomer, som i den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» sier at vi ikke må svartmale den økonomiske situasjonen.

– Det private forbruket vil dempes av lavere kjøpekraft, Vi skal gjennom en liten brems etter en periode med svært høy aktivitet. En ny økonomisk virkelighet kan oppleves krevende for mange, men det er ikke noen alvorlig nedtur vi står overfor, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Han mener at norsk økonomi vil klare seg bedre enn mange andre land, blant annet på grunn av betydelig økt aktivitet i petroleumssektoren. Strømkrisen ser heller ikke ut til å bli så ille som mange har fryktet. Det er også mangel på arbeidskraft i mange bransjer.

– Arbeidsledigheten er fortsatt på historisk lave nivåer, og det er fortsatt veldig mange ledige stillinger. Selv om arbeidsledigheten kommer litt opp vil den holde seg på lave nivåer, sier Olsen.

Arbeidstakerne har hatt flere skuffende år på rad med mager reallønnsutvikling. Årets lønnsoppgjør vil bli svært krevende, men vil trolig gi en lønnsvekst som er høyere enn prisveksten, mener Nordeas økonomer.

– I fjor gikk reallønnen betydelig ned på grunn av mye høyere prisvekst enn ventet. Det er trolig en klar forventing blant arbeidstakerne om at reallønna i år skal opp. Det er svært sjeldent at rammen for lønnsoppgjøret ender opp lavere enn den forventede prisveksten. Forrige gang var i 2016 under oljekrisa, men da var arbeidsledigheten dobbelt så høy som den er nå. Til tross for uro og usikkerhet har arbeidstakerne langt bedre kort på hånden nå, sier Olsen.

Norges Bank økte styringsrenten i fjor med et historisk raskt tempo, fra 0,5% til 2,75%. Nå nærmer vi oss rentetoppen - men vi er ikke der helt ennå.

– Vi må regne med en ny renteheving i mars, slik Norges Bank har varslet. Det er større usikkerhet om det kommer ytterligere en økning før sommeren. Vi holder en knapp på at utviklingen i norsk økonomi blir litt bedre enn Norges Bank venter. Samtidig tror vi lønnsveksten kan bli noe høyere enn de venter. Derfor tror vi også at styringsrenten ender på 3,25%, sier Olsen.

Boligprisene har falt gjennom høsten, men kanskje mindre enn mange hadde ventet. Nordeas økonomer venter ytterligere fall, men langt fra noe krakk.

– Vi ser for oss at boligprisene faller ytterligere med rundt 5% fra dagens nivå. Det er dels fordi dagens prisnivå fortsatt ikke reflekterer de siste rentehevingene fra Norges Bank, og dels fordi vi tror at rentene skal litt videre opp. Boligprisene vil dermed mest sannsynlig holde seg klart høyere enn de var før pandemien, sier Kjetil Olsen.

Les hele rapporten her

For mer informasjon:

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, mobil 97 60 29 17

Vi er en totalbank som i 200 år har støttet og bidratt til utvikling av de nordiske økonomiene og muliggjort drømmer og ambisjoner til beste for fellesskapet. Kundenes økonomiske utvikling står alltid i sentrum, og vi vil levere de beste kundeopplevelsene i alle kanaler og bidra til en bærekraftig fremtid. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Meld deg på Economic Outlook webinaret 

Bli med på webinaret når sjeføkonom Kjetil Olsen og senioranalytiker Dane Cekov gir deg Nordeas syn på de viktigste temaene.

Dato: 25. januar 2023
Klokkeslett: 11.00 CET
Varighet: 30 minutter, inkludert Q&A
Språk: Norsk

Meld deg på webinaret 

Economic Outlook
Pressemeldinger