Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk
Economic Outlook 2 2023

Svakere utvikling i sikte

Pressemelding | 09-05-2023 09:00

Norsk økonomi har så langt tålt økte renter og høy prisvekst bedre enn ventet, og arbeidsledigheten har holdt seg lav. I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» mener Nordeas økonomer likevel at vi må forvente nokså svak utvikling i økonomien i tiden som kommer.

- Pris- og lønnsveksten har blitt høyere enn mange hadde sett for seg. I tillegg har kronekursen svekket seg langt mer enn noen kunne forestille seg. Det bidrar til å holde prisveksten oppe. Norges Bank vil ha prisveksten ned, og vi tror derfor rentetoppen blir høyere enn mange hadde trodd for bare litt siden. Vi må regne med en styringsrente på fire prosent i løpet av høsten. Det vil ha konsekvenser for økonomien og føre til høyere arbeidsledighet. Vi spår ingen krise, men en klar avdemping av veksten, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Den høye prisveksten verden over viser at globale krefter er i sving. Men selv om den bakenforliggende driveren er å finne utenfor landets grenser, betyr ikke det at inflasjonen her hjemme kommer ned av seg selv, ifølge Nordeas økonomer.

- Høy prisvekst har en tendens til å avle høy prisvekst når etterspørselen er god. Høy prisvekst har også en tendens til å avle høy lønnsvekst når økonomien er sterk, slik vi har sett i år. Det som startet som høy prisvekst som følge av forhold utenfor landets grenser, kan slik få sitt eget innenlandske liv. Norges Bank søker derfor å bremse økonomien nok til at inflasjonen kommer ned igjen. Selv om vi kunne ønsket det, kommer neppe inflasjonen ned uten kostnader for økonomien, forteller Olsen.

Kronekursen har svekket seg betydelig det siste året. Det gir gode tider for de som eksporterer, men fører også til at det vi importerer går opp i pris. Slik forsterker den svake krona den høye prisveksten.

- Vi tror en klart lavere rentedifferanse mot våre største handelspartnere har vært en viktig forklaring bak kronesvekkelsen det siste året. Den norske kronen har gått fra å være en høyrentevaluta til å bli en lavrentevaluta. Lavere olje- og gasspriser og Norges Banks kronesalg på vegne av staten har trolig forsterket kronesvekkelsen. Høyere renter og mindre kronesalg framover kan gi en litt mindre svak krone på litt sikt, sier Olsen. 

Boligprisene har hatt en overraskende sterk utvikling, gitt renteøkningene fra Norges Bank. Nordeas økonomer tror imidlertid rentehevingene etter hvert vil slå ut i boligprisene, men spår ikke noe krakk.

- Utviklingen i boligmarkedet her hjemme står i sterk kontrast til mange andre sammenlignbare økonomier, som Sverige. Endringene i boliglånsforskriften fra nyttår, som gjør at flere får låne mer, har trolig bidratt til at prisene på brukte boliger har utviklet seg bedre enn de ellers ville gjort. Vi ser imidlertid for oss at boligprisene kommer til å falle noe fra sommeren av. Det er dels fordi vi tror at rentene skal videre opp, og dels fordi arbeidsledigheten kommer til å øke noe, avslutter Olsen.

Les hele rapporten her

For mer informasjon:

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, mobil 97 60 29 17
 Vi er en totalbank som i 200 år har støttet og bidratt til utvikling av de nordiske økonomiene og muliggjort drømmer og ambisjoner til beste for fellesskapet. Kundenes økonomiske utvikling står alltid i sentrum, og vi vil levere de beste kundeopplevelsene i alle kanaler og bidra til en bærekraftig fremtid. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

 

Economic Outlook
Pressemeldinger