Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Størst som selvvalgt leverandør av egen pensjonskonto

Pressemelding | 17-07-2023 09:00

Resultatet for første halvår før skatt ble 617 millioner kroner mot 329 etter første halvår i fjor.

  • Aksjemarkedene har utviklet seg positivt i første halvår og gitt god avkastning for kundene i investeringsvalgporteføljen, sier Lind

Totalt over 18.000 personer har valgt Nordea Liv som leverandør av egen pensjonskonto. Selskapet har økt sin markedsandel for selvvalgt egen pensjonskonto til 20.3 prosent. Midler til forvaltning i denne porteføljen utgjør nesten 6,2 milliarder kroner per 30. juni.

  • Det er positivt at flere selv velger leverandør av pensjonskonto. Dette er en viktig satsning for oss, og det er en viktig milepæl for oss å være størst innenfor dette markedet, sier Lind.

Over 200 milliarder i forvaltningskapital

Forvaltningskapitalen i Nordea Liv var per 30. juni på 205 milliarder kroner. Dette er en økning på 20 milliarder kroner siden årsskiftet.

  • Dette har blant annet vært mulig på grunn av veksten innen egen pensjonskonto og overtakelsen av If-porteføljen. Nye produkter il til Private Banking-segmentet og oppkjøp av pensjonsporteføljen til Frende har og vært viktige drivere, sier Lind.

Vellykket overdragelse av Ifs pensjonsportefølje

Nordea Liv har de siste årene forsterket distribusjonskraften innen Innskuddspensjon gjennom avtaler med eierbankene til Frende Forsikring, Lokalbank-alliansen og fra 1. desember 2022 If Forsikring. Overdragelsen av de tidligere kundene til If ble gjennomført nå i andre kvartal.

  • Det er snakk om rundt 4.000 bedriftskunder med 21.000 ansatte. Overdragelsen har gått veldig bra og dette er helt i tråd med våre ambisjoner om å vokse innenfor tjenestepensjon for små og mellomstore bedrifter, sier Lind.
Nordea
Pressemeldinger