Kommentarer knyttet til Konkurransetilsynets beslutning rundt avtalen om oppkjøp av Danske Banks personkundevirksomhet

Pressemelding | 07-11-2023 08:35

Nordea har tidligere kunngjort planer om oppkjøp av Danske Banks personkundevirksomhet med tilhørende fondsporteføljer.

Konkurransetilsynet har i dag kunngjort at de vil bruke mer tid på behandling av oppkjøpet.

- Vi tar Konkurransetilsynets ønske om å behandle saken videre til etterretning, og vil selvsagt bidra med ytterligere informasjon ved behov, sier leder for personmarked og landssjef i Nordea Norge, Randi Marjamaa.

- Vår vurdering er at det er stor konkurranse i bankmarkedet, og at Nordea representerer en veldig god løsning for å ivareta kundene når Danske Bank har besluttet å trekke seg ut av det norske personmarkedet, sier Marjamaa.

 

For mer informasjon kontakt:

Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen, mobil 40882373

Pressemeldinger