Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Thina Margrethe Saltvedt

Chefanalytiker, sustainability

 Thina Margrethe Saltvedt er sjefanalytiker i avdelingen Global Sustainability.

Thina dekker spørsmål rundt det det grønne skiftet og overgangen til en mer bærekraftig økonomi. Hun har spesielt fokus på utviklingen i energimarkedene (olje, gass og fornybarenergi), den grønne energiovergangen fra fossil energi til fornybar og sirkulærøkonomi.

I tillegg dekker hun makrospørsmål knyttet til bærekraftig finans, klima- og naturrisiko og bærekraft. 

Følg med på LinkedIn

Nyheter, prognoser og innsikt