Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Sigrid Wilter Slørstad, Joachim Bernhardsen

02-05-2022 13:33

50.000 eller 500.000 kroner til overs? Slik ville Nordeas eksperter ha investert dem

Hva bør du gjøre hvis du har ekstra penger på bok? Og vil rådene variere ut i fra tidshorisont og beløp? Ekspertene våre gir deg svarene.
Joachim, Sigrid and Øyvind in front of Nordea house

For ett år siden var Sigrid Wilter Slørstad, leder for bærekraftige investeringer i Nordea Liv, klar i sin tale.

– Det er en risiko å ikke ta hensyn til bærekraftige valg når det kommer til egen sparing, var hennes budskap.

Det har ikke forandret seg på tross av økende uro i verden og krig i Europa. Snarere tvert imot.

– Dagens situasjon har forsterket risikoen ved å ikke ta grep gjennom sparingen. Både når det gjelder klimakrisen og energikrisen, tror jeg de fleste er enige i at det mest risikable er å ikke gjøre noe, sier Slørstad.

Sigrid Wilter Slørstad er leder for bærekraftige investeringer i Nordea Liv.

Avklar egen risikoprofil

Hvilke hensyn burde du ta? Og er det egentlig noen forskjell om man investerer 50.000 eller 500.000 kroner?

Vi har pratet med to rådgivere i Nordea, Simen Lossius Ellefsen og Øyvind Rekve, og spurt hva man bør gjøre dersom man har penger til rådighet.

Uavhengig av sum er de begge enige om at pengene bør investeres heller enn å stå i banken og godtgjøre seg. Det gjelder riktignok så lenge du også har en buffer til uforutsette utgifter stående på konto.

Hvor du bør putte 50.000 kroner, har imidlertid ikke et rett frem svar.

– Det viktigste er å avklare hvilket risikonivå som harmonerer med ditt formål og din tidshorisont. Risiko er subjektivt, og dermed må du finne den risikokategorien du føler deg mest komfortabel med, sier Simen Lossius Ellefsen.

OPPLÆRT I BÆREKRAFT: Simen Lossius Ellefsen holder til ved Kristiansand-kontoret til Nordea. Han er, som alle Nordeas rådgivere, opplært i bærekraft.

Stort fondsutvalg

Han har likevel noen føringer for gitte situasjoner:

– Dersom det er snakk om en veldig langsiktig investering, bør aksjeandelen være høy. Det er fordi man forventer at aksjer skal gi bedre avkastning enn renter over en lang tidshorisont, forklarer Nordea-rådgiveren, og fortsetter:

– Dersom du derimot er trygghetsorientert og mest opptatt av å bevare sparepengene dine, er rentefond eller kombinasjonsfond med en lav aksjeandel gode alternativer.

– I Nordea har vi et veldig godt utvalg av fond med fokus på bærekraft innenfor alle risikokategorier – alt fra rente- til aksjefond. Det sørger for at vi har alternativer med fokus på bærekraft for enhver sparer, uavhengig av risikopreferanse, forteller han.

Hva er rente- og kombinasjonsfond?

Hva er rente- og kombinasjonsfond?

Et rentefond er en fellesbetegnelse for ulike typer obligasjonsfond, der pengene plasseres i rentebærende obligasjoner med kort og/eller lang løpetid.

Fond med kort løpetid vil ha lavere risiko ved renteendringer i forhold til obligasjonsfond med lang løpetid.

Med rentefond kan du spare i fond på kort og mellomlang sikt og likevel få mulighet til høyere avkastning enn på bankkonto.

Kombinasjonsfond er skreddersydde fond som gir deg mulighet til å kombinere investeringer i aksjer med investeringer i rentebærende papirer som obligasjoner.

Det gir deg mulighet for god avkastning uten nødvendigvis å ta så høy risiko.

Les mer om de ulike fondstypene til Nordea her!

Nordea arbeider aktivt med ESG-analyser av selskaper til de ulike porteføljene. ESG står for miljø-, sosiale og forretningsetiske forhold, og Nordea mener at jo bedre et selskap er på ESG, jo større forutsetninger har det for å lykkes i fremtiden.

– Sparer du i slike fond, som Nordea har mange av, gir du pengene dine mulighet til å vokse vel vitende om at miljø, sosiale og forretningsetiske forhold blir hensyntatt, sier Ellefsen.

 

Nordens største forvalter

Hva med enda større beløp. Er det da noen forskjell på hvordan du bør tenke?

– Hvis utgangspunktet er at du har 500.000 kroner til overs uten noen planer de neste årene som krever kapital, så er mitt klare råd å plassere pengene i finansmarkedene, sier Øyvind Rekve, Senior Private Banker i Nordea.

– Hos oss går vi gjennom hver enkelt kunde sin økonomiske situasjon, sørger for at de holder av tilstrekkelig buffer til skatt, planer og livsstil og gir råd om å plassere overskuddskapitalen i henhold til ønsket risikoprofil, fortsetter han.

Les mer: Lise Keilty Gulbransen arvet deler av familieformuen – slik investerte hun pengene

BISTÅR: Øyvind Rekve hjelper Nordea-kunder med sine investeringer.

Han forteller at bærekraft er sentralt i hele virksomheten. ESG-perspektivet diskuteres med både selskaper de investerer i og kunder som investerer.

– Vi minner våre kunder på at de må ha en diversifisert portefølje og sørger for at de har et best mulig beslutningsgrunnlag samt tilgang på de beste løsningene i markedet, sier Rekve.

Hva vil det si å ta hensyn til bærekraft i sparingen?

Hva vil det si å ta hensyn til bærekraft i sparingen?

Klimakrise og global oppvarming, miljøproblemer, dårlige arbeidsvilkår og fattigdom er en del av verdens utfordringer.

Nordea gjør omfattende ESG-analyser for å sikre at selskapene banken investerer i har høyt fokus på miljø og sosiale utfordringer som arbeidsvilkår og god eierstyring.

Ved å tenke bærekraft når du investerer, er du med på å påvirke i riktig retning.

Les mer om ESG her!

Nordea er den største kapitalforvalteren i Norden med over 4000 milliarder kroner under forvaltning, noe som gjør at verktøykassen er blant de største for de som ønsker å investere. Det gjelder også for de som ønsker et særskilt fokus på miljø, sosiale og forretningsetiske forhold.

– Gjennom oss får kundene tilgang på egne og eksterne fond som blant annet har bærekraft som hovedfokus. Vi tilbyr også indeksnære fond med et ESG/bærekraft-filter, kalt Enhanced fond, sier Rekve.

– Nordea har lang tradisjon med å integrere bærekraftsfaktorer i kapitalforvaltningen. Har du et ønske om å plassere penger i Norge og ta vare på klima og miljø samtidig, er Nordea en god samarbeidspartner, forsikrer han.

 

– Satsingen på fornybar energi vil øke

Selv om klima og miljø er noe du bør ha fremst i tankene når du investerer, er det ikke slik at olje og gass er helt ute.

Sigrid Wilter Slørstad forteller om allerede store svingninger i både aksje- og rentemarkedet grunnet krigen i Ukraina, og om en så langt mislykket europeisk energipolitikk.

– Behovet for å redusere bruken av fossil energi og fokusere på konkrete klimatiltak har aldri vært større, sier hun.

Fond og konti med fokus på bærekraft

Fond og konti med fokus på bærekraft

I Nordea kan du investere og plassere i flere typer fond og konti med bærekraftig fokus.

Bærekraftige kombinasjonsfond:

Velg selv hvilken risikoprofil du ønsker ut ifra fordeling mellom aksjer og renter.

Nordea Stars-fond:

Disse fondene investerer i selskaper som er økonomisk sterke og utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø.

Nordea Liv Bærekraft:

Les mer om porteføljene som er Nordeas mest solgte investeringsvalg med fokus på bærekraft.

Grønne termininnskudd for bedrifter:

Få en bedre rente enn ved ordinære termininnskudd. Midlene er øremerket prosjekter med en bærekraftig profil.

OPPDATERT: Joachim Bernhardsen må holde seg oppdatert på hele verden i sin jobb som seniorstrateg for Nordea.

Kollega Joachim Bernhardsen, seniorstrateg i Nordea, er enig.

– Europa skal kutte avhengigheten av russisk gass med to tredjedeler i løpet av året. Det krever investeringer i nye energiløsninger, og løsningen er ikke å bygge nye kullkraftverk. Satsingen på fornybar energi vil øke, sier han, men legger til:

– Samtidig må vi erkjenne at Europa fortsatt vil trenge olje og gass. Når Russland ikke skal levere dette lenger, vil etterspørselen øke mot pålitelige leverandører som Norge.

ENGASJERT TRIO: Øyvind Rekve (t.v.), Joachim Bernhardsen og Sigrid Wilter Slørstad mener finansverden kan bidra stort inn i det grønne skiftet.

– Engasjement fungerer

De to Nordea-profilene er tydelige på at selskapene som håndterer klima- og bærekraftsrisiko på en god måte, er de som er best rustet til å ha en bra inntjening i fremtiden.

Du har også en mulighet til å påvirke ved å være bevisst på egne sparevalg.  

– Det er viktig å forstå hva spareproduktet forsøker å oppnå med fokuset på bærekraft. Slik kan du sørge for at det er i tråd med dine forventninger til avkastning, risiko, og bærekraft, sier Slørstad, og utdyper:

– Fond med konkrete målsetninger investerer ofte mer tematisk. Det kan for eksempel være klimafond, fond med fokus på rent hav eller fond som skal forbedre sosiale utfordringer i samfunnet. Det man må være klar over da, er at slike fond kan ha høyere risiko. Da er det viktig å unngå «fellen» ved å ha dårlig diversifisering. Det er smart å inkludere andre spareprodukter som bidrar til at sparemidlene samlet sett har god spredning.

NB: Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond, kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.

Produsert i samarbeid med Schibsted Partnerstudio

Pensjon og sparing
Bærekraft