Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

25-01-2022 14:21

Får du to eller syv prosent i pensjonssparing?

Én av to vet ikke hvor mye arbeidsgiver sparer til dem i pensjon hver måned. – Det utgjør enorme forskjeller. Nordmenn må få bedre grep om sin lønn nummer to, sier Hans-Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv.
Hans-Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv

Én av to aner ikke hvilken prosentsats arbeidsgiveren sparer til dem i pensjon. Likevel er også én av to bekymret for at pensjonen ikke blir til å leve av, viser en ny undersøkelse Norstat har utført på vegne av Nordea.

– Alle vet hva de får utbetalt i lønn hver måned, men mange tenker ikke på at innskuddspensjonen også er en del av lønna. Den blir bare satt på en sparekonto og blir utbetalt når du går av med pensjon. Har du to eller syv prosent kan det utgjøre store forskjeller i pensjonsutbetalingen. Det overrasker meg at så få bryr seg om så store verdier, sier Lind.

Halvparten har kun to prosent

– Vi ser i vår portefølje at omtrent halvparten av våre kunder har minstesatsen på to prosent. Det er spesielt yrkesgruppen innen servicenæringer som i utgangspunktet har lav lønn som i tillegg også har lav prosentvis oppsparing til pensjon, de blir dobbelttapere, sier Lind.

Det han er mest opptatt av er at det blir en bevissthet rundt dette.
– Vet du at arbeidsgiveren din sparer en lav prosent i pensjon til deg, kan det være lurt å starte egen pensjonssparing ved siden av, sier Lind.

Hans beste tips rundt pensjon er å kartlegge hva estimert pensjon blir for den enkelte, og deretter sette opp en spareplan ut fra det.
– Jo tidligere man starter, jo mindre må du spare i måneden, sier han.

Pensjonssjefen legger til at det er også er viktig å være bevisst dette når man bytter jobb.
– Går du fra en arbeidsgiver med god pensjonssparing til en med lavere prosent, kan det være en god grunn til å forhandle grunnlønnen opp, sier han.

Vil du vite mer om din egen pensjon. Se her.

Fakta

 • Med innskuddspensjon så sier loven at arbeidsgiver skal spare minst to og maksimalt syv prosent av lønn mellom 1 G og 12 G.
   
 • G er grunnbeløpet i folketrygden som tilsvarer 106.399 kroner per 1. mai 2021. Arbeidsgiver kan også velge å ha en tilleggs sparing på inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12G.
   
 • Med andre ord er det arbeidsgiver som bestemmer hvor god pensjonsavtale de ønsker for sine ansatte.
   
 • Forskjellen på ordningene tydeliggjøres med et konkret eksempel:
   
 • Du har en arbeidsgiver som bare sparer minimumskravet på 2 prosent av lønnen din fra første krone. Ved et lønnsnivå på 500.000 kroner vil det da bli satt av 10.000 kroner i pensjonssparing i året.
   
 • Uten å ta hensyn til forhold som lønnsøkning, renter, valg av aksjeandel og avkastning vil man etter 40 års opptjening da ha spart opp 400.000 kroner i pensjon.
   
 • Hvis du jobber for en arbeidsgiver som sparer 7 prosent for deg fra første krone, vil det ved et lønnsnivå på 500.000 kroner bli satt av 35.000 kroner i pensjonssparing i året. Alt annet likt som i det første eksempelet vil man etter 40 år ha spart opp 1.400.000 kroner i pensjon.
   
 • Det er en differanse på én million kroner. Tar man renter, valg av aksjeandel og avkastning med i regnestykket så kan det bli enda større forskjeller i pensjonsutbetalingene 
Pensjon og sparing
Privatøkonomi
Innsikt