04-11-2022 13:00

Hans Dalborg, tidligere styreleder i Nordea, er død

Hans Dalborg, grunnlegger av Nordea og tidligere styreleder, er død 81 år gammel. Han huskes best for sin innovative tankegang som førte til at Nordea ble etablert, utrolige lederegenskaper, kulturelle bevissthet og jordnære væremåte.

Hans Dalborg var en mann med en visjon. Han stod i spissen for sammenslåingen av fire nordiske banker – Merita Bank i Finland, Nordbanken i Sverige, Unibank i Danmark og Christiania Bank og Kreditkasse i Norge – som skapte Nordea.

Hans lederegenskaper og evne til å bygge broer på tvers av de nordiske grensene spilte en viktig rolle i arbeidet med å overbevise folk om fordelene med sammenslåingen. Han var også oppriktig interessert i å forstå de ulike kulturene og språkene i Norden. Hans Dalborgs visjon har gjort Nordea til en av Europas mest solide og lønnsomme banker.

Hans Dalborg, 1941 - 2022

Hans Dalborgs visjon for Nordea

Dele og utveksle nordiske ideer,

Skape entusiasme blant medarbeidere som er med på en spennende felles reise

Bygge på den nordiske arven med kvalitet og innovasjon

Å være med på å integrere en region som er et vekstområde i Europa

Hans Dalborg var bankens første konsernsjef. Han satt i den stillingen frem til utgangen av 2000 og ble visestyreleder i starten av 2001. Han var Nordeas styreleder fra 2002–2011. Etter at han gikk av, ble han utnevnt til æresstyreleder.

Hans Dalborg’s vision transformed Nordea into one of Europe's strongest and most profitable banks.

I 2014 ga han ut boken Ansvarets sköna börda – Mina år med Nordea, der han gir en unik oversikt over sine tjue år i bankbransjen. I boken beskriver han sine observasjoner rundt lederskap, møtekultur, fusjonsprosesser og styrearbeid.

Da han var student på 1960-tallet, skrev han teksten til den velkjente svenske drikkevisen «Mera brännvin i glasen», eller «Brännvinsinternationalen», som synges til melodien til den kjente kampsangen «Internasjonalen».

Skål, Hans Dalborg! Takk for alt, og farvel.  

Om oss