2022-11-04 14:17

Nordeas tidigare styrelseordförande Hans Dalborg är död

Hans Dalborg, en av Nordeas grundare och tidigare styrelseordförande, har gått ur tiden. Han blev 81 år. Vi minns honom framför allt för hans innovativa vision som ledde till att Nordea bildades, hans exceptionella ledaregenskaper, hans medvetenhet om kulturens betydelse och hans jordnära sätt.

Hans Dalborg var en visionär. Han ledde sammanslagningen av de fyra nordiska bankerna – Merita Bank i Finland, Nordbanken i Sverige, Unibank i Danmark och Christiania Bank og Kreditkasse i Norge – till det som skulle bli Nordea.

Hans ledaregenskaper och förmåga att bygga broar över de nordiska gränserna var en viktig tillgång i hans ansträngningar att övertyga andra om fördelarna med sammanslagningen. Han hade även ett genuint intresse och en vilja att förstå de olika nordiska ländernas kulturer och språk. Hans Dalborgs vision har gjort Nordea till en av Europas starkaste och mest lönsamma banker.

Hans Dalborg, 1941 - 2022

Hans Dalborgs vision för Nordea

Att dela och utbyta nordiska idéer, entusiasmera medarbetarna i den gemensamma upplevelsen av vår resa, där vi bygger på en nordisk tradition av kvalitet och innovation, och bidrar till att integrera vår region som ett av Europas tillväxtområden.

Han blev Nordeas första vd och fortsatte i den rollen fram till slutet av 2000. I början av 2001 blev han vice styrelseordförande. Därefter var han styrelseordförande i Nordea under åren 2002–2011 . Efter sin avgång som ordförande utsågs han till hedersordförande.

Hans Dalborgs vision har gjort Nordea till en av Europas starkaste och mest lönsamma banker.

Han gav 2014 ut boken Ansvarets sköna börda – Mina år med Nordea, där läsaren får en unik bild av hans tjugo år i banksektorn. I boken ger han sin syn på ledarskap, möteskultur, fusioner och styrelsearbete.

Under sin studietid, på 1960-talet, skrev Hans Dalborg texten till den välkända snapsvisan ”Mera brännvin i glasen”, eller ”Brännvinsinternationalen”, som sjungs till melodin av kampsången ”Internationalen”.

”Skål, Hans Dalborg!” Tack för allt och farväl.