Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

10-10-2023 11:59

– Målet er alltid å ligge foran markedet

Audhild Aabø er porteføljeforvalter i Nordea Asset Management sitt aksjeteam. Det viktigste i jobben hennes er å finne selskaper som er lønnsomme over tid samtidig som de er attraktivt priset.
audhild
Audhild Aabø er ekspert på konsum- og sjømatselskaper for de norske aksjeporteføljene i Nordea Asset Management sitt aksjeteam.

Nordea er Nordens største kapitalforvalter med over 4000 milliarder kroner. Men hvem er det som arbeider med forvaltning og som styrer hvilke investeringer som gjøres i fondene? I en miniserie fremover vil vi snakke med ulike eksperter i Nordea Asset Management. 

Audhild Aabø er ekspert på konsum- og sjømatselskaper for de norske aksjeporteføljene. I tillegg forvalter hun Nordea Global Diversity Engagement Fund – som jobber aktivt med problemstillinger knyttet til likestilling og mangfold. Sammen med det norske aksjeteamet forvalter hun verdier for rundt 22 milliarder på vegne av Nordeas kunder. 

– Kan du i korte trekk beskrive hva jobben din går ut på?

 Det handler om å skape best mulig avkastning på våre kunders kapital. Vi forvalter aksjefond og investerer pengene til fondenes investorer i aksjemarkedet. For å kunne gjøre dette på en god måte må vi analysere markedet, og identifisere de selskapene vi mener fremstår som de beste investeringene. Vi må kontinuerlig overvåke og justere porteføljene ettersom markedet og informasjonsbildet endrer seg.

Audhild Aabø:

Alder: 35
Utdannelse: Siviløkonom fra NHH. 
Stilling: Porteføljeforvalter
Antall år i stillingen: 6 år
Antall år i Nordea: 8 år
Fritidsinteresser: Har barn på 2 og 4 år. Lever i småbarnsboblen og har minimalt med egentid. Vi har fast utemiddag en gang uken der vi tar med barna og spiser middag ute.  Ellers henger jeg mye på lekeplasser og på fjelltoppene i Bergen. Også ihuget strikker.

 

 Hva er spesielt for de næringene du har ansvar for?

– Sjømatsektoren ser interessant ut i tiden framover. Etter at grunnrenteskatten ble innført 1. januar i år har store investeringer blitt satt på vent eller kansellert. Det gjør at man nå forventer mindre vekst fra norsk sjømatsektor i årene framover. Ser vi på topografien så er det få steder i verden som kan drive med tradisjonell merdbasert lakseoppdrett. Norge står for halvparten av all produksjon av atlantisk laks i verden. Om denne veksten stagnerer, vil redusert tilbudsvekst sammen med sterk etterspørsel gi vedvarende høye laksepriser, noe som er støttende for inntjeningen i norske oppdrettsselskap .

– Hvilke egenskaper tenker du er de viktigste for å være god i jobben som porteføljeforvalter? 

– Du må være analytisk, selvmotivertnysgjerrig og ha en balansert risikoappetitt. Det ligger mye hardt arbeid bak hvordan vi jobber. Vi bruker mye tid på tallknusing. Vi bygger modeller og lager estimater og prognoser slik at vi har en forventning av hvilke resultater selskapene vil levere. Målet er alltid å ligge foran markedet – fange opp og bearbeide tallmateriale som enda ikke er reflektert i aksjekursene. Sammenlignet med privatpersoner som investerer i aksjer på egenhånd, har vi bedre tilgang på analyser og analyseverktøy, og er ikke minst trent i hva vi skal lete etter.  

 Du har jobbet som porteføljeforvalter i 6 år. Hva er det som har forandret seg mest siden du startet i denne stillingen? 

 Vi har fått mye bedre verktøy til å behandle store datamengder når vi analyserer selskaper og markeder. I tillegg har det skjedd en stor utvikling innen ESG, eller såkalte bærekraftige investeringer. Da jeg begynte i 2015 var nok oppfatningen blant mange at å investere i bærekraftige aksjer gikk på bekostning av avkastning. 

 Nå ser vi at interessen blant kunder for ESG har økt. Flere og flere vil investere sparepengene på en bærekraftig måte som også gir god avkastning. ESG har vært en megatrend og vår jobb er å tilpasse oss trendene. Vi har derfor utviklet produkter som svarer på kundens forventinger. Vi inkorporerer bærekraft på en helt annen måte nå enn da jeg startet i Nordea. Det har gått fra å være en nisje innenfor kapitalforvaltning, til å bli en hygienefaktor i alle investeringsprosessene våre. 

Fakta om Fond:

  • Et fond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. 
  • Som fondssparer kjøper du andeler i fondet og får avkastning etter hvor mange andeler du eier. Han eller hun som følger opp fondet, kalles en fondsforvalter.
  • Forvalteren følger med på markedet og kjøper og selger investeringer til fondet. Forvalterens målsetning er å oppnå best mulig avkastning. 
  • Du finner oversikt over alle våre fond i Fondslisten.