25-01-2021 11:27

Valutauro i vente – små og mellomstore bedrifter bør håndtere risikoen nå

Altfor mange små og mellomstore bedrifter undervurderer valutarisikoen virksomheten deres er eksponert for, ifølge en ny undersøkelse fra Nordea. Det gjør de til tross for de store og uventede valutatapene mange bedrifter har lidt i år, og utstrakte bekymringer rundt bedriftenes likviditet de neste tre månedene.
Man with umbrella

Etter utbruddet av covid-19 var svingningene i amerikanske dollar, kinesiske yuan og euro mye mer dramatiske enn under finanskrisen i 2008.

Denne uroen har ført til store og uventede økonomiske tap, spesielt for små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige som har import fra USA og Kina. Bedrifter i Danmark og Finland er også rammet, særlig innenfor detaljhandelen.

I Norge beregner Nordea at så mange som 72 prosent av små og mellomstore bedrifter med en omsetning på mer enn 2 millioner euro og transaksjoner i utenlandsk valuta har lidt økonomiske tap på grunn av valutasvingningene. Det viser en undersøkelse det uavhengige analyseselskapet YouGov har utført på vegne av Nordea Business Banking.

Undersøkelsen viser også at over 70 % av disse bedriftene er oppriktig bekymret for likviditeten sin de neste tre månedene. Likevel har veldig få av dem beskyttet seg mot eller analysert eksponeringen mot dagens valutarisiko, som fortsatt er høy.

Usikkerheten fortsetter

Nordeas økonomer forventer at usikkerheten vil fortsette. Det skyldes delvis vedvarende bekymringer rundt en ny bølge av covid-19, selv om vaksiner nå er tilgjengelig, og usikkerhet rundt konsekvensene av Brexit.

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av bedriftene likevel ikke har tatt nødvendige forholdsregler for å beskytte seg mot valutasvingninger.

Blant bedriftene som er veldig bekymret for den kortsiktige likviditeten, har en stor del lidt økonomiske tap som følge av valutasvingninger. De er heller ikke bedre enn andre bedrifter til å håndtere valutarisikoen – selv om de har større grunn til å gjøre det.

– Små og mellomstore bedrifter med betydelig import og eksport må ta tak i dette for å sikre likviditet og betalingsdyktighet. Tilbakeslagene de allerede har opplevd i år, har vært vanskelige nok for de som er rammet, sier Jon Brenden, leder av bedriftsmarkedet i Nordea Norge.

– I denne markedssituasjonen bør bedrifter få oversikt over likviditetsstrømmen sin, finne ut hvor valutarisikoen ligger, og ta forholdsregler for å måle og begrense risikoen. Det kan vi hjelpe dem med ved å tilby kompetanse og rådgivning, sier Jon Brenden.

Hvordan håndterer nordiske bedrifter valutarisikoen nå?

Undersøkelsen viser at halvparten av små og mellomstore bedrifter verken har tid eller kunnskap til å håndtere valutarisiko på en god måte.

Jon Brenden fra bedriftsmarkedet i Nordea Norge forklarer: – Det er for få som vet at vi nå har automatiske løsninger som er skreddersydd for disse valutarisikoene, og som begrenser risikoeksponeringen på en enkel og effektiv måte.­­

Bedriften Ball Group – eier av kleskjeden Zizzi – bruker en strategi for styring av valutarisiko som kalles lagvis sikring. Dette er en strategi som gradvis etablerer sikringer, slik at man er mindre sårbar for når sikringene etableres, og hvor man oppnår beskyttelse mot kortsiktige svingninger som kan være en trussel mot bedrifters langsiktige mål. I følge Rune Vist, leder for FX Sales teamet i Norge, er dette et eksempel på løsninger som tas i bruk etter dialog med den enkelte bedrift rundt deres valutaeksponering. Nordea har et erfarent team for risikorådgivning som ofte hentes inn dersom problemstillingene er komplekse eller trenger en mer kvantitativ vurdering. – Vi hjelper kundene hele veien fra identifisering og kvantifisering av risiko frem til utførelse av eventuelle sikringer, understreker Vist.

De ulike sikringsstrategiene kan imidlertid være både tid- og ressurskrevende, som er en utfordring for mange små og mellomstore bedrifter. Nordeas nye AutoFX Hedging-verktøy automatiserer sikringen av valutarisiko, og tilpasser seg de fastsatte kriterier for sikringsstrategiene som bedriftene bruker.

Fakta om undersøgelsen: Over 150 små og mellemstore virksomheder deltog i onlineundersøgelsen i Danmark. Nordea gennemførte tilsvarende undersøgelser i de andre nordiske lande for at vurdere konsekvenserne af valutakursudsving for små og mellemstore virksomheders finansielle situation.