Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

02-11-2021 11:04

– Vi skal revolusjonere jernbanebransjen og omsette for 500 millioner innen 2025

Med rimelige sensorer og AI skal det norske selskapet Cemit effektivisere tog- og jernbanebransjen globalt. – Det var avgjørende å få Nordea med på laget, forteller CEO Are Sandersen.

– Innen 2025 skal vi omsette for 500 millioner, ha 300 ansatte og et globalt marked. For å klare det måtte vi se lengre enn vår lokale bank. Å få Nordea og kunderådgiveren vår, Joakim, med på laget var helt avgjørende.

Are Sandersen, CEO i togteknologiselskapet Cemit, står i ettermiddagsrushet på Oslo S. Etter noen tiår i jernbanebransjen, og som mangeårig pendler, vet han hvor viktig pålitelige tog er for både passasjerer og miljøet.

Vil redusere feil

Sammen med et par kolleger dannet han selskapet Cemit i 2018. Det som startet som et konsulentselskap for tog og jernbane, utvikler nå teknologi basert på sensorer og AI, som skal revolusjonere bransjen globalt.

– Tog og jernbane sliter med store effektivitetstap og vedlikeholdskostnader. Vår teknologi gjør det mulig å redusere feil, forbedre presisjon, effektivitet, forutsigbarhet og kommunikasjon rundt drift og vedlikehold, forklarer Are.

– Målet er å effektivisere og digitalisere en bransje som er kjent for å være litt sidrumpa. På den måten kan vi styrke konkurransekraften til bærekraftige transportvalg som tog.

– Om jernbanen skal kunne konkurrere med elbil og buss, må forbrukeren være trygg på at toget går når det skal. Slik er det ikke i dag.

Slipper store overraskelser

Ved å plassere rimelige sensorer inne i togene, kan Cemit overvåke skinneganger hele døgnet. Sensordataene analyseres ved hjelp av avanserte, intelligente algoritmer for å identifisere avvik, og for å nøyaktig kunne forutsi når vedlikehold er nødvendig.

– Vi henter ut data fra ulike deler av jernbaneinfrastukturen, og setter det sammen til et helhetsbilde. Da kan vi se hvordan det utvikler seg frem i tid, enten det handler om signalanlegget, kontaktledningsanlegget eller selve sporet, forklarer Are.

– Ikke bare sparer jernbanen tid og penger. Vi slipper også store overraskelser som skaper full stans i trafikken og går ut over oss som passasjerer.

 

Om Cemit

CEMIT ble startet i 2018, og Are Sandersen er en av gründerne.

Cemit skal gjøre jernbanen tryggere, smartere og mer bærekraftig ved hjelp av sensorer og AI. Systemet henter ut data fra ulike deler av jernbanens infrastruktur, og setter det sammen til et helheltsbilde. Dermed kan man se hvordan alt utvikler seg frem i tid, enten det handler om signalanlegget, kontaktledningsanlegget eller selve sporet.

– Om jernbanen skal kunne konkurrere med elbil og buss, må forbrukeren være trygg på at toget går når det skal. Slik er det ikke i dag.

SKAL REVOLUSJONERE BRANSJEN: Når Cemit skal gjennom en kraftig vekstperiode de neste årene, blir det ekstra viktig med et tett samarbeid med kunderådgiver Joakim i Nordea, sier Are Sandersen, CEO og gründer bak togteknologiselskapet Cemit.

Nordea ble avgjørende

Etter å ha lent seg på lokalbanken, trengte gründerne støtte til å vokse. De tok kontakt med Nordea Startup & Growth, og ble inkludert i et finansieringsprogram hvor EU garanterer for lånet.

– Avtalen med Nordea gir oss en enorm trygghet. Cemit er eid av ansatte og har ingen rik onkel som kan spandere vekstreisen på oss. Ved å få konkurransedyktige betingelser på et stort lån, kan vi begynne å skyte fart, sier Are som er imponert over kulturen og kompetansen i Nordea.

– Det betyr mye å bli tatt på alvor som gründer. I mindre banker møter du mer frykt og skepsis, men kunderådgiveren vår Joakim forstår hva denne reisen handler om.

Mer enn bare en bank

Senior kunderådgiver i Nordea Startup & Growth, Joakim Hines Bredahl, har selv sittet på den andre siden av bordet som gründer, og har lang erfaring med risikokapital. I dag jobber han med å veilede og bistå med finansiering til vekstselskaper som Cemit.

– Dette er en dedikert og lidenskapelig gjeng, som virkelig vet hva de holder på med. Markedet er enormt, og ingen andre aktører er så på hugget som dem, forteller Joakim.

Han legger vekt på å skape gode kunderelasjoner for å sikre at selskaper som Cemit lykkes.

– Jeg er opptatt av å bygge gjensidig tillit, ha en åpen og hyppig dialog. I denne typen vekstbedrifter er det ekstra viktig, slik at jeg kan bistå best mulig under hele reisen, sier han og trekker frem at Nordea kan være mer enn bare en bank.

– Vi rådgivere sitter på en enorm kompetanse. Vi er i dialog med mange ulike kunder, markeder og investorer, og kan bidra med mye mer enn bare tradisjonelle banktjenester. Dette er noe jeg opplever at Cemit og andre oppstartsbedrifter virkelig ser verdien av.

VIKTIG STØTTE: – Jeg er opptatt av å bygge gjensidig tillit, og ha en åpen og hyppig dialog. Det er ekstra viktig i denne typen vekstbedrifter, slik at jeg kan bistå best mulig under hele reisen, sier Joakim Hines Bredahl, senior kunderådgiver i Nordea Startup & Growth.

– Dette er gull for oss

Når Cemit skal gjennom en kraftig vekstperiode de neste årene, som innebærer kraftig oppbemanning og satsning i nye markeder, blir det ekstra viktig med et godt samspill med Joakim.

– Han ønsker å spille oss gode, og åpner dører for oss gjennom systemet til Nordea. De er Nordens største bank, med et stort internasjonalt nettverk. Det er gull for oss.

Gründervirksomhet
Forretningsvekst