Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea har fullført salget av Luminor til Blackstone

Pressemelding | 30-09-2019 14:45

13. september 2018 annonserte Nordea Bank Abp og DNB en avtale om sammen å selge 60 prosent av Luminor til et konsortium som ledes av private equity-fond forvaltet av Blackstone (“Blackstone”). Som tidligere meddelt var transaksjonen forutsatt vanlige godkjenninger fra myndighetene. Disse godkjenningene har nå kommet, og avtalen er fullført.

Nordeas beslutning om å selge aksjene i Luminor er i tråd med Nordeas generelle strategi om å forenkle og fokusere på virksomheten i de nordiske kjernemarkedene og bli en bedre bank for kundene. 

I forbindelse med nyheten om avtalen 13. september 2018 ble det kommunisert at Nordea og Blackstone også har inngått en avtale om et fremtidig salg av Nordeas gjenværende andel på 20 prosent. Det fremtidige salget avhenger av enkelte forbehold, men forventes å gjennomføres i løpet av de neste tre regnskapsårene. 

Nordeas rene kjernekapitaldekning (CET1) vil øke med cirka 10 basispunkter etter at transaksjonen er fullført. Nordea har allerede mottatt godkjenning fra Den europeiske sentralbanken om å fra og med andre kvartal 2019, grunnet tilsynsformål, bokføre beholdningen i Luminor i henhold til egenkapitalmetoden. Denne godkjenningen førte til en økning i den rene kjernekapitaldekningen på cirka 10 basispunkter, som ble bokført i de økonomiske resultatene for andre kvartal. Den samlede økningen i ren kjernekapitaldekning etter transaksjonen er derfor på cirka 20 basispunkter. Etter salget av Nordeas totale eierandel i Luminor og Luminors tilbakeførsel av finansieringen Nordea har stilt til disposisjon, forventes det en økning (proforma) i ren kjernekapitaldekning på rundt 40 basispunkter. 

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 722 35 05 15
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea i Norge, +47 997 67 996

 
Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents