Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska
Economic  Outlook 1 2022 image

Høyere lønns- og prisvekst

Pressemelding | 26-01-2022 09:00

Norsk økonomi opplevde et kraftig oppsving i fjor. I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» tror Nordeas økonomer på fortsatt solid vekst i norsk økonomi framover.

– Gjeninnhentingen i norsk økonomi i fjor var den raskeste og kraftigste i historien. I løpet av fjoråret gikk vi fra mye ledige ressurser og høy ledighet til stor knapphet på både kapasitet og arbeidskraft. Omikron ser ut til å bli kun en dump i veien for økonomien og mye ligger til rette for fortsatt solid vekst framover, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Arbeidsledigheten har kommet mye ned, i takt med gjenåpningen av økonomien. Nordeas økonomer tror ledigheten skal videre ned når smittetiltakene fjernes. Et stramt arbeidsmarked vil bidra til høyere lønns- og prisvekst framover.
– Arbeidstakerorganisasjonene har sjelden hatt et bedre utgangspunkt for å forhandle om høyere lønn. Kampen om arbeidskraften er intens. Sammen med krav om kompensasjon for tapt kjøpekraft i fjor kan lønnsveksten fort nærme seg 4% i år. Det vil gi god vekst i folks kjøpekraft, forteller Olsen.

Raskere renteheving

Høy kapasitetsutnytting i norsk økonomi gir mindre behov for de svært lave rentene vi har hatt gjennom pandemien. Høyere lønnsvekst her hjemme og høy prisvekst i utlandet gir samtidig utsikter til at inflasjonen vil ligge over målet til Norges Bank på 2% de neste par årene. Nordeas økonomer tror derfor at styringsrenta vil heves noe raskere og mer enn Norges Bank hittil har varslet.

– Selv om Norges Bank hevet renta to ganger i fjor, er renta fortsatt på et unormalt lavt nivå. Vi må regne med flere rentehevinger framover og trolig noe høyere rente enn Norges Bank så langt har signalisert, sier Olsen.

Veksten i boligprisene roet seg i løpet av 2021, etter svært kraftig vekst i 2020. Nordeas økonomer tror den moderate utviklingen vil fortsette.

– Renteøkningene fra Norges Bank trekker i retning av lavere boligpriser. Samtidig går det mye bedre i norsk økonomi og husholdningene vil oppleve solid lønnsvekst framover. Det trekker den andre veien. I sum tror vi på nokså stabile boligpriser de neste par årene, sier Olsen.

Regimeskifte i rentesettingen

Ute har gjeninnhentingen også vært kraftig og rask. Økonomiene preges nå av mangel på kapasitet, innsatsvarer og arbeidskraft. Prisveksten har tatt seg kraftig opp.

– Siden finanskrisen har sentralbankene ute kjempet for å få inflasjonen opp med ekstreme stimulanser og svært lave renter. Det har satt sitt tydelig preg også på det norske rentenivået. Nå er situasjonen i ferd med å bli snudd på hodet. Vi kan stå overfor et regimeskifte i rentesettingen som kan gi renter som blir en god del høyere enn vi har blitt vant til etter finanskrisen, avslutter Olsen.

Du kan lese hele rapporten her.

For mer informasjon:

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, mobil 97 60 29 17
Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen, mobil 40 88 23 73

 

Nordea er en ledende nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Pressemeldinger
Economic Outlook
Innsikt