04-10-2021 14:27

Bli en del av API-økonomien og den nye bankteknologien

Utviklingen innen bankteknologi går fort, og trenden er å gjøre mer finansiell informasjon tilgjengelig via API-er. Nordea leder an i utviklingen, og via våre integrerte finansløsninger gir vi kunder og partnere muligheten til å bruke tjenestene våre i det digitale miljøet de selv foretrekker.
women looking at mobile phone

Veksten i integrert finans har ført til at stadig flere finansielle oppgaver kan gjøres i de digitale miljøer som brukerne selv foretrekker. Nordea er markedsledende innenfor Open Banking og tilbyr et stadig større utvalg av API-løsninger (API = Application Programming Interface) som kan integreres i eksterne kanaler og applikasjoner. 

Nordeas API-plattform regnes som ledende i markedet, og vi har vunnet flere priser både for vår markedsplass «Nordea API Market» og for våre API-er. Vi har derfor muligheten til å møte kundene i det digitale miljøet de selv foretrekker – som i mange tilfeller ikke er vårt miljø, men miljøet til en kunde, partner eller til og med en tredjepart.

Nye forretningsmuligheter

Med Nordeas API-er kan bedriftskundene våre få tilgang til sine egne kontoer i Nordea gjennom en direkte integrasjon med egne systemer, uten å bruke nettbankgrensesnittet. Vi utvikler nye kundeorienterte API-løsninger basert på tilbakemeldinger fra kunder, slik som for Wärtsilä.

Med partnere som Finnair tilbyr vi Nordeas finanstjenester i Finnairs egne kanaler, som gir en mer komplett og strømlinjeformet brukerreise for kundene.

Med API-er kan også tredjeparter bruke Nordeas tjenester på egne plattformer for å forsterke egne tilbud, som for den svenske veldedighetsorganisasjonen Majblomman

Med API-er får du tilgang til informasjon og tjenester samme hvor og når du trenger det, du kan bruke dem til å automatisere manuelle prosesser, unngå forsinkelser og redusere risiko. Det er på tide å bli en del av API-økonomien! Her kan du lese mer om hva API-ene våre kan gjøre for bedriften din.

Integrert finans

er definert som finanstjenester som er en del av tilbudet fra en tjenesteleverandør som ikke driver med finans. En bank eller en annen leverandør innen finans gjør tjenestene tilgjengelige i bakgrunnen.

Brukeren trenger ikke koble seg direkte til leverandøren av finanstjenesten – i stedet er finanstjenesten integrert i en aktivitet eller en prosess.

Finansiell innovasjon
Digital bankvirksomhet
Innsikt