2021-10-04 15:14

Gå med i API-ekonomin och dra nytta av den nya banktekniken

Tekniken i banksektorn utvecklas snabbt och trenden går mot att mer finansiell data blir tillgänglig via API:er, och här ligger Nordea i framkant. Vi har lösningar som gör det möjligt för våra kunder och samarbetspartners att använda våra tjänster i de digitala kanaler och system de föredrar.
women looking at mobile phone

Banktjänster som erbjuds i andra digitala sammanhang än i bankernas egna kanaler blir allt vanligare. Nordea är marknadsledande inom Open Banking och erbjuder ett växande antal API-lösningar (API =Application Programming Interface) som kan  integreras i andra företags kanaler, appar och system. 

Nordeas API-plattform anses vara en föregångare på marknaden och vi har vunnit flera priser för både vår API-marknadsplats och våra API:er. Det innebär att vi kan möta våra kunder i den digitala miljö där de befinner sig. Och det är ofta inte vår miljö, utan den miljö som våra kunder, samarbetspartners och ibland även andra företag, använder sig av.

Nya affärsmöjligheter

Med Nordeas API:er kan våra företagskunder komma åt sina konton i Nordea genom att integrera dem i sina egna affärssystem, utan att gå via internetbanken. Vi tar fram nya kundanpassade API-lösningar utifrån återkoppling från kunderna, som i fallet med Wärtsilä.

Tillsammans med partners som Finnair erbjuder vi Nordeas tjänster i deras egna kanaler så att upplevelsen för deras kunder  blir smidig och komplett.

API:er gör det också möjligt för andra företag och organisationer att använda Nordeas tjänster på sina plattformar för att stärka sina egna erbjudanden. Ett exempel är den svenska välgörenhetsorganisationen Majblomman.

Med API:er får ni tillgång till information och tjänster där ni behöver dem, när ni behöver dem. API:erna kan automatisera manuella arbetsuppgifter, ta bort tidsfördröjningar och minska era risker. Det är dags att  gå med i API-ekonomin! Börja här genom att ta reda på vad våra API:er kan göra för ert företag.

Integrerade finanstjänster

Definieras som  finasiella tjänsterer som tillhandahålls som en del av ett erbjudande från företag som inte är banker eller finansinstitut. Tjänsten kommer dock från banken som finns i bakgrunden och ser till att tjänsten fungerar.

Användaren har ofta ingen direkt kontakt med banken, utan tjänsten är istället  integrerad i en aktivitet eller process.

Finansiell innovation
Digitala banktjänster
Insikter