Fortsatt solid vekst i Norden

Frank Vang-Jensen

21-10-2021 07:00

Høsten har startet med en lovende utvikling i Norden. Samfunnet åpner igjen, og millioner av mennesker har kunnet ta fatt på en mer normal hverdag. I Nordea har vi begynt å komme tilbake på kontoret. Personlig har jeg vært glad for å kunne møte kollegaer igjen og ha fysiske møter med kundene våre. Det er den delen av jobben jeg liker best.

I tredje kvartal leverte vi gode resultater. Boliglånsvolumet økte med 6 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det er spesielt oppmuntrende å se at utlån til små og mellomstore bedrifter har økt med 9 %. Midler til forvaltning økte med 21 % til rekordhøye 393 milliarder euro. Driftsresultatet økte med 17 % til tross for mer utfordrende finansmarkeder.

Vi har fortsatt en svært sterk kapitalposisjon. Denne måneden utbetalte vi til sammen 2,9 milliarder euro i utbytte til aksjonærene våre, der vi blant annet finner over 500 000 privatpersoner og flere pensjonsfond i Norden. Utbetalingene av utbytte er et positivt tilskudd til de nordiske økonomiene og støtter den økonomiske opphentingen i kjølvannet av pandemien. Vi har også fått myndighetenes godkjenning av tilbakekjøp av egne aksjer, som vi går i gang med denne måneden.

I tredje kvartal fortsatte vi arbeidet med å implementere bærekraftplanen, som er en integrert del av strategien vår. Vi oppdaterte retningslinjene for sektorer som er avhengige av fossilt brensel, med nye krav og anbefalinger. Vi har videreutviklet de digitale løsningene våre med fokus på fart og tilgjengelighet, og vi har brukt kompetansen vår til å gi god og personlig service. Dette kvartalet førte innsatsen til at antallet mobilbankbrukere økte med 7 %.

De siste to årene har vi konsekvent levert på hovedprioritetene: å skape positive kundeopplevelser, drive inntektsskapende tiltak og optimalisere driftseffektivitet. Det har ført til en solid utvikling i de økonomiske resultatene, som igjen har gitt oss avgjørende fremgang mot de økonomiske målene for 2022.

Nå jobber vi med å oppdatere de økonomiske målene, som etter planen skal offentliggjøres i februar 2022. Målene skal oppdateres, men retningen vi tar som bank kommer ikke til å endre seg. I mer enn 200 år har vi spilt en nøkkelrolle i arbeidet med å støtte og utvikle nordiske økonomier. Det skal være vår rolle fremover også.

Vi vil være en bank som er personlig uansett hvor og hvordan vi møter kundene våre. Vi vil være en ansvarlig bank som viser at det er viktig for oss å få kundenes tillit og støtte en bærekraftig fremtid. Og vi er eksperter på det vi gjør.

/Frank Vang-Jensen, konsernsjef

Kvartalsresultater
Om oss
Blogg