Fortsatt stark tillväxt i Norden

Frank Vang-Jensen

2021-10-21 07:00

Hösten har gjort sitt intåg och vi ser en positiv utveckling på många områden i Norden. Samhällena har börjat öppna upp igen och miljontals människor har gradvis kunnat återgå till en mer normal vardag. I Nordea har vi också börjat återvända till kontoren, och jag har verkligen uppskattat att återigen få träffa mina kollegor och möta våra kunder personligen. Det är den del av mitt arbete som jag gillar mest.

Vi redovisade ett starkt resultat för tredje kvartalet. Bolånevolymerna steg med 6 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Särskilt glädjande var att utlåningen till små och medelstora företag ökade med 9 procent. Det förvaltade kapitalet ökade med 21 procent till rekordhöga 393 md euro. Rörelseresultatet ökade med 17 procent, trots mer utmanande förhållanden på finansmarknaderna.

Vår kapitalposition är fortsättningsvis mycket stark. Tidigare under månaden betalade vi ut sammanlagt 2,9 md euro i utdelning till våra aktieägare, som omfattar över 500 000 privatpersoner och flera pensionsfonder i hela Norden. Dessa utdelningar kommer att stimulera de nordiska ländernas ekonomi och bidra till den ekonomiska återhämtningen efter pandemin. Vi erhöll också tillsynsmyndighetens godkännande av ett aktieåterköpsprogram som vi kommer att initiera senare under denna månad.

Under tredje kvartalet fortsatte vi att arbeta aktivt med att genomföra vår hållbarhetsplan, som är en integrerad del av vår strategi. Vi uppdaterade våra sektorspecifika riktlinjer för fossila bränslen med nya krav och rekommendationer. Vi fortsatte att utveckla vårt digitala erbjudande med fokus på snabb handläggning och ökad tillgänglighet, och utifrån vår expertis erbjuder vi en gedigen och personlig service. Under kvartalet resulterade våra ansträngningar i att antalet användare i mobilbanken ökade med 7 procent.

De senaste två åren har vi fortsatt att konsekvent leverera på våra viktigaste prioriteringar: att skapa positiva kundupplevelser, genomföra initiativ för ökade intäkter och optimera vår operativa effektivitet. Det har bidragit till en solid utveckling av våra finansiella resultat, vilket har möjliggjort avgörande framsteg mot att nå våra finansiella mål för 2022.

Vi förbereder nu uppdaterade finansiella mål och har intentionen att publicera dem i februari 2022. Vi kommer att uppdatera våra mål, men vår riktning som bank kommer inte att förändras. I över 200 år har vi spelat en viktig roll för att stötta och främja de nordiska ländernas ekonomi. Den rollen kommer vi att ha även i fortsättningen.

Vi vill vara en personlig bank, oavsett var och hur vi möter våra kunder. Vi vill vara en ansvarstagande bank, som visar att vi bryr oss mycket om att vinna våra kunders förtroende och främja en hållbar framtid. Dessutom är vi experter på det vi gör.

/Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef

Delårsrapport
Om oss
Blogg