Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

17-10-2023 12:32

Hva er grønne lån?

Grønne lån er lån til bærekraftige og miljøvennlige formål, for eksempel reduksjon av CO2-utslipp, eller formål som bidrar til det grønne skiftet i samfunnet, for eksempel utvikling av ny miljøvennlig teknologi.

Noen eksempler på grønne lån til personkunder:

  • lån til elbil
  • lån til installasjon av solcellepaneler på taket
  • lån til å forbedre isoleringen i et hus, slik at det trenger mindre strøm til oppvarming 

Noen eksempler på grønne lån til bedrifter:

  • lån til bygging av solcellepark
  • lån til bygging av nullutslippsbygninger
  • lån for å sikre vekst i en bedrift som jobber med vannrensingsteknolog

Hva er definisjonen på et grønt lån fra Nordea?

Grønne lån er lån som oppfyller kriteriene i Nordeas rammeverk for grønne obligasjoner (Green Bond Framework). Kriteriene er basert på internasjonalt anerkjente standarder for grønne obligasjoner. Grønne lån fra Nordea har dermed et kvalitetsstempel. Det innebærer at Nordea har satt strenge kriterier for bruken av den lånte kapitalen og rapportering av påvirkningen på miljøet.

Les mer om standardene for grønne obligasjoner: Green Bond Principles utgitt av International Capital Market Association, ICMA

Hva er forbindelsen mellom grønne lån og grønne obligasjoner?

Når banker låner ut penger til bedrifter eller forbrukere, må de finne pengene et sted for å kunne finansiere lånene. Det kan de gjøre ved å utstede obligasjoner. Grønne obligasjoner er obligasjoner der pengene fra obligasjonene er øremerket til bærekraftige formål, som finansiering av grønne lån til forbrukere eller bedrifter. Dette er også kjent som grønn finansiering.

Grønne obligasjoner er populære investeringsobjekter for store, institusjonelle investorer, for eksempel pensjonsfond som ønsker å bidra til overgangen til en bærekraftig fremtid. For å sikre at lånene som finansieres av grønne obligasjoner, faktisk er bærekraftige, har Nordea utviklet et rammeverk for grønne obligasjoner.

Les mer om grønne obligasjoner og Nordeas rammeverk for grønne obligasjoner.

 
Finansiering
Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft