Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

31-05-2022 10:08

Medieomtale om mistenkt kriminalitet i Nordea

Det er publisert nyhetsartikler i Norge hvor det fremgår at politiet i Norge har arrestert ansatte i Nordea.

Politiet i Norge har i dag foretatt arrestasjon av to ansatte i Nordea på bakgrunn av mistanken om at lån skal være utbetalt på uriktig grunnlag. Nordea jobber i tett samarbeid med politet om saken.

– Nordea vil aldri akseptere noen form for økonomisk kriminalitet, eller å bli benyttet til handlinger som kan bidra til dette. Bekjempelse av økonomisk kriminalitet er et høyt prioritert område hos oss. Vi ser på dette med største alvor, og vi har fortløpende dialog med politiet om saken. Nordea har nulltoleranse for regelbrudd og tar alle nødvendige skritt overfor de to ansatte. I første omgang er de to ansatte suspendert, sier landsjef og leder for personmarked i Nordea Norge, Randi Marjamaa.

Om oss