19-01-2022 10:32

Nordea på nytt blant verdens 100 mest bærekraftige selskaper

Nordea er nok en gang rangert blant verdens 100 mest bærekraftige selskaper av Corporate Knights – og er den eneste nordiske banken på listen.
Frank Vang-Jensen, CEO Nordea

Nordea klatrer 16 plasser på årets liste til 70. plass. Med det er vi en av de fem mest bærekraftige bankene i verden og den eneste nordiske banken på listen. Corporate Knights, et spesialisert medie- og investeringsanalyseselskap, har analysert 6914 selskaper med inntekt på over 1 milliard USD.

Nordeas får sin plass på listen takket være et godt resultat hva gjelder inntekter fra det Corporate Knights definerer som rene finansieringsaktiviteter, kjønnsbalansen i styret og karbon- og strømhåndtering. 

– Jeg er veldig stolt over utviklingen vår og arbeidet vi har lagt ned med bærekraft. Det er en ære at Corporate Knights nok en gang rangerer oss som et av verdens mest bærekraftige selskaper, og at vi klatrer flere plasser oppover på listen, sier Frank Vang-Jensen, konsernsjef i Nordea.

Nordeas ambisjon er å være en bank med netto nullutslipp innen 2050. For å nå dette målet har vi satt et delmål om en reduksjon av karbonutslipp fra bankens utlåns- og investeringsporteføljer på 40–50 % innen 2030. Internt vil vi redusere karbonutslipp med mer enn 50 % innen 2030 og nå et netto positivt karbonbidrag. Vi bruker erfaringen vi har fra aktivt eierskap, bærekraftige investeringer og finansiering til å sette fart på kundenes overgang ved hjelp av rådgivning og produkttilbud. 

Første nordiske bank med delmål for 2030

– Bærekraft er en integrert del av kundetilbudet vårt, og Nordea er den første nordiske banken som har definert delmål for 2030. Vi jobber videre på dette området til det beste for kundene våre, selskapet vårt og fremtiden til samfunnene vi driver virksomhet i, legger Frank Vang-Jensen.

Ifølge Corporate Knights henter de øverste 100 selskapene nesten halvparten av inntektene fra produkter eller tjenester som defineres som rene av Corporate Knights, og de kanaliserer også cirka halvparten av kapitalutgifter, analyse og utvikling og oppkjøp mot rene investeringer.  

Blant selskapene ser Corporate Knights også en vedvarende sammenheng mellom høyere investeringsavkastning og gode resultater for viktige aspekter innen miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG). Rangeringen kaster lys over hvordan prioriteringer og resultater knyttet til ESG har utviklet seg, og hvor stor avstanden er mellom selskaper som er ledende på bærekraft, og deres globale konkurrenter. 

Den fullstendige listen er tilgjengelig på Corporate Knights’ nettside. De fem øverste selskapene på listen for 2022 er

  1. Vestas Wind Systems A/S
  2. Chr Hansen Holding A/S
  3. Autodesk Inc
  4. Schneider Electric SE
  5. City Developments Ltd

Banco do Brasil SA, Commerzbank AG, National Australia Bank Ltd, BNP Paribas SA, Bank of Montreal er de andre bankene på listen. 

Om rangeringen 

Corporate Knights er et spesialisert medie- og investeringsanalyseselskap. Alle rangerte selskaper har blitt evaluert etter 23 nøkkelindikatorer og skåres på tall  i sammenligning med konkurrenter, der 50 % vektes av Corporate Knights’ definisjon av rene inntekter og investeringer.

Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft
Om oss