2022-01-19 12:01

Nordea kvar på listan över världens mest hållbara företag

Nordea behåller sin plats bland de 100 mest hållbara företagen i världen enligt Corporate Knights – och är den enda nordiska banken på listan.
Frank Vang-Jensen, CEO Nordea

Nordea klättrade 16 placeringar i årets lista till nummer 70, vilket innebär att vi är en av de fem mest hållbara bankerna i världen och den enda nordiska banken på listan. Corporate Knights, ett företag som gör media- och investeringsundersökningar, har analyserat 6 914 företag med över 1 miljard dollar i omsättning.  

Nordea fick sin plats på listan tack vare bra resultat vad gäller intäkter från det som Corporate Knights kallar ”ren  finansieringsverksamhet”, könsfördelningen i vår styrelse och vår hantering av koldioxid och energi. 

”Jag är mycket stolt över vår resa och vårt arbete inom hållbarhet. Det är en ära att återigen rankas som ett av världens mest hållbara företag av Corporate Knights och klättra flera platser på listan”, säger Frank Vang-Jensen, Nordeas vd och koncernchef.

Nordeas ambition är att bli en bank med nettonollutsläpp senast år 2050. För att nå dit har vi ställt upp ett delmål att minska koldioxidutsläppen från våra utlånings- och investeringsportföljer med 40–50 procent till år 2030, och minska utsläppen från den interna verksamheten med 50 procent. Vi drar nytta av vår erfarenhet inom aktivt ägarskap,hållbara investeringar och hållbar finansiering för att genom vår rådgivning och våra erbjudanden skynda på kundernas omställning. 

Första nordiska bank som ställt upp delmål för 2030

”Hållbarhet är en del av vårt erbjudande och Nordea var den första nordiska banken som satte upp delmål för 2030. Vi är fast beslutna att fortsätta den här resan som kommer att gagna våra kunder, vår verksamhet och framtiden i de länder där vi verkar”, säger Frank Vang-Jensen.

Enligt Corporate Knights kommer närmare hälften av de 100 bästa företagens vinster från produkter som Corporate Knights definierar som rena, och ungefär hälften av deras investeringar, FoU-satsningar och förvärv är också rena. 

Corporate Knights ser också ett samband mellan högre avkastning för investerarna och starka resultat inom viktiga ESG-faktorer (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) bland företagen. Rankningslistan visar hur ESG-prioriteringarna och ESG-resultaten har utvecklats och det avstånd som finns mellan de mest hållbara företagen och deras internationella konkurrenter.  

Hela listan finns på Corporate Knights webbplats. De fem företag som hamnade högst på listan för 2022 är:

  1. Vestas Wind Systems A/S
  2. Chr Hansen Holding A/S
  3. Autodesk Inc
  4. Schneider Electric SE
  5. City Developments Ltd

Banco do Brasil SA, Commerzbank AG, National Australia Bank Ltd, BNP Paribas SA, Bank of Montreal är de andra bankerna på listan. 

 

Om rankningen

Corporate Knights är ett företag som gör media- och investeringsundersökningar. Alla företag på rankningslistan har bedömts enligt 23 prestationsindikatorer och deras siffror jämförs mot liknande företag i samma bransch, där 50 procent av vikten tilldelas det som Corporate Knights definierar som rena intäkter och investeringar.

Hållbara banktjänster
Hållbarhet
Om oss