error

  • Could not retrieve the oEmbed resource.

21-05-2021 15:48

Nordea stolt partner til Pride

Nordea er en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Vi respekterer menneskerettighetene, og likestilling er hjørnesteinen i all forretningsvirksomhet. Hver dag jobber vi for å utgjøre en forskjell, og derfor er vi stolte av å kunne annonsere at vi skal være partner til Pride igjen i år. 

Det er viktig for Nordea å være en inkluderende forretningspartner og en mangfoldig arbeidsplass der alle kan være seg selv og verdsettes for den de er. Inkludering og mangfold er en naturlig del av jobben vår og bidrar til å gi oss et bredere perspektiv og en bedre forståelse av verden. Det gjør at vi kan betjene de nesten 10 millionene ulike kundene vi har, på en bedre måte.    

En trygg Pride …

Pride 2021 foregår fra juni til august i København, Helsinki, Oslo og Stockholm. Som i 2020 arrangeres de fleste Pride-aktivitetene på nett. Det er planlagt en rekke virtuelle arrangementer, inkludert seminarer, nettkonserter og til og med digitale parader. 

Sammen med de lokale Pride-organisasjonene følger vi lokale retningslinjer for helse og sikkerhet. Som med alle arrangementer Nordea organiserer eller deltar i, gjør vi alt vi kan for å sikre medarbeidernes og kundenes helse og trygghet.

Nordea støtter Pride i Estland og Polen også, men her er det for øyeblikket ikke planlagt noen aktiviteter på grunn av koronasituasjonen. 

… med plass til alle

Nordea har mer enn 28 000 medarbeidere med 97 forskjellige nasjonaliteter og rundt 50 språk. For å fremme mangfold og inkludering har vi lansert en rekke tiltak, for eksempel lokale grupper som ledes av medarbeidere, der det jobbes med relevante saker, retningslinjer og verktøy knyttet til mangfold og inkludering. Målet er å øke bevisstheten internt og støtte arrangementer som European Diversity Month og Pride.

– Alle har sin egen unike historie, sier Christina Gadeberg og fortsetter: – Vi vet at en inkluderende kultur med stort mangfold gjør oss bedre. Når vi deler ideer og kompetanse, samarbeider og trekker fra ulike perspektiver, blir det lettere for oss å utvikle bærekraftige og innovative løsninger – sammen med kundene våre, som er like mangfoldige som oss. 

I Nordea vil vi stå opp for det vi mener er riktig. Å være involvert i Pride og bidra til økt mangfold, likestilling og inkludering i et samfunn der alle kan være seg selv, jobber vi for hver dag

Christina Gadeberg, Chief People Officer

Verdier
Om oss
Bærekraft