error

  • Could not retrieve the oEmbed resource.

2021-05-21 15:49

Nordea är stolt partner till Pride

Nordea är en arbetsplats som präglas av mångfald och inkludering. Vi har förbundit oss att respektera mänskliga rättigheter, och jämlikhet är en viktig hörnsten i hela vår verksamhet. Vi engagerar oss och strävar efter att varje dag göra skillnad, och vi är därför stolta över att samarbeta med Pride även i år.  

För Nordea är det väldigt viktigt att vara en inkluderande affärspartner, och en arbetsplats som präglas av mångfald, där alla tillåts vara sig själva och känner sig uppskattade för vilka de är. Inkludering och mångfald är en naturlig del av vår verksamhet, varje dag året om. Det ger oss ett bredare perspektiv och en djupare förståelse för världen omkring oss, så att vi kan bli bättre på att hjälpa våra nära 10 miljoner kunder – som alla är olika. 

Ett säkert Pride-firande ...

Pride 2021 pågår från juni till augusti i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Stockholm. Liksom under 2020 sker de allra flesta aktiviteter under Pride-firandet på nätet. En rad virtuella evenemang är planerade, däribland seminarier, onlinekonserter och till och med digitala parader. 

Tillsammans med de lokala Pride-organisationerna kommer vi att rätta oss efter alla hälso- och säkerhetsriktlinjer som myndigheterna utfärdar. Precis som med alla evenemang som Nordea organiserar eller deltar i kommer vi att göra allt vi kan för att prioritera våra medarbetares och kunders hälsa och säkerhet.

Nordea stöder även Pride i Estland och Polen, men för närvarande är inga aktiviteter planerade i dessa länder på grund av situationen med coronaviruset. 

... där alla kan vara med

Nordea har över 28 000 medarbetare som omfattar 97 nationaliteter och som talar ungefär 50 olika språk. I vårt arbete för ökad mångfald och inkludering har vi gjort flera satsningar, till exempel medarbetarledda grupper som fokuserar på relevanta frågor kring mångfald och inkludering, riktlinjer och verktyg för att öka medvetenheten inom banken och stöd till evenemang som European Diversity Month och Pride.

”Alla har sin unika historia”, understryker Christina Gadeberg och fortsätter: ”Vi vet att en inkluderande kultur som präglas av mångfald gör oss bättre. När vi delar idéer och insikter med varandra, samarbetar och tar till oss olika perspektiv, blir vi bättre på att skapa hållbara och innovativa lösningar – tillsammans med våra kunder som alla är olika, precis som vi”. 

”I Nordea vill vi stå upp för det vi tror på. Att engagera oss i Pride och bidra till ett samhälle som i allt större grad präglas av mångfald, jämlikhet och inkludering, där alla tillåts vara sig själva, är något som vi strävar efter varje dag.

Christina Gadeberg, Chief People Officer

Mångfald & inkludering
Om oss
Hållbarhet