Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse handler om forholdet mellom aksjonærene, styret og konsernsjefen og om selskapets mål. Disse sidene er utarbeidet ut fra aksjonærenes perspektiv og i overensstemmelse med eksterne krav, inklusive finsk lov om kredittinstitusjoner og finsk lov om eierstyring og selskapsledelse av 2015.

Hovedvekten ligger på styrets rolle som det sentrale beslutningsorganet i Nordea og samspillet med andre organer for å sikre god eierstyring og selskapsledelse.