Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse handler om forholdet mellom aksjonærene, styret og konsernsjefen og om selskapets mål. Disse sidene er utarbeidet ut fra aksjonærenes perspektiv og i overensstemmelse med eksterne krav, inklusive svenske regler for eierstyring og selskapsledelse.

Hovedvekten ligger på styrets rolle som det sentrale beslutningsorganet i Nordea og samspillet med andre organer for å sikre god eierstyring og selskapsledelse.