Leverandørportal

Om Nordeas leverandørportal

Business meeting

Disse sidene er ment for nåværende og potensielle leverandører til Nordea.   

Leverandørene våre er avgjørende for at vi kan tilby kundene våre gode produkter og tjenester. I Nordea er vi overbevist om at en god og åpen innkjøpspraksis basert på gjensidig respekt og tillit gir gode relasjoner med leverandørene.

I leverandørportalen kan nåværende og potensielle leverandører finne informasjon o

  • sourcingprosessen
  • innkjøpsvilkår
  • krav knyttet til samfunnsansvar

I leverandørportalen og leverandørhåndboken kan du se hvilke krav og forventninger vi stiller til alle våre leverandører. Sammen kan vi forenkle måten vi jobber på.