Bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Over hele verden står land overfor økende økonomiske og samfunnsmessige kostnader som følge av menneskehandel, terrorisme, korrupsjon, smugling av narkotika, skatteunndragelse og andre ulovlige handlinger.

For å stoppe de kriminelle som er involvert, må pengestrømmen fra de ulovlige handlingene spores opp og stanses. Finansinstitusjoner har en unik posisjon i dette arbeidet, og er derfor en viktig del av løsningen.

Nordea tar det ansvaret vi har for samfunnet og kundene våre, på alvor. Gjennom årene har vi bygd opp et robust system for å hindre at produktene og tjenestene våre brukes til ulovlige formål.

Vi har foretatt betydelige investeringer for å sikre at vi har riktige medarbeidere og effektive verktøy. Vi har innført tydelige retningslinjer og praksis for risikostyring for å støtte opp under arbeidet med å beskytte kundene og samfunnet mot økonomisk kriminalitet.