Overvåking av kunder og transaksjoner

Woman looking at screen

Nordea har mer enn 9 millioner kunder og håndterer mer enn 2,5 milliarder pengeoverføringer i året.

For å kunne overvåke så store volumer og oppdage potensielt ulovlig aktivitet har vi investert betydelig i verktøy for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Vi har styrket IT-systemene, økt antallet medarbeidere som kun jobber med å bekjempe økonomisk kriminalitet, og styrket opplæringen av alle medarbeidere.

Dette gjør vi for å oppdage og bekjempe økonomisk kriminalitet:

Screening – kunder og transaksjoner sjekkes mot relevante lister, for eksempel EUs sanksjonsliste. Dette skjer som en del av etableringen av kundeforholdet og deretter på løpende basis.

Overvåking – kundeforhold og transaksjoner overvåkes kontinuerlig for å oppdage uvanlig aktivitet og atferd og uvanlige transaksjoner.

Slike uvanlige handlinger utløser interne varslinger og undersøkelser. Mistenkelig aktivitet og atferd og mistenkelige transaksjoner vil bli rapportert til relevante myndigheter. I slike tilfeller vil vi også vurdere om kundeforholdet må avsluttes.

Rapportering av mistenkelige forhold 

En rapport om mistenkelige forhold (MT-rapport) er en rapport om en mistenkelig transaksjon eller hendelse som sendes fra en finansinstitusjon til Enheten for finansiell etterretning (EFE), Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU), og er underlagt Økokrim. De generelle kriteriene for rapportering av mistenkelige forhold er: kundeaktivitet som ikke gir mening for Nordea, som er uvanlig for den bestemte kunden, eller som virker å være utført for å skjule en annen transaksjon, noe som kan tyde på hvitvasking eller terrorfinansiering. 

Rapporten sendes til EFE, som er en spesialisert enhet som samler inn og analyserer transaksjoner. I Nordea har alle medarbeiderne et ansvar for å identifisere transaksjoner og hendelser som kan være mistenkelige eller uvanlige. Disse sendes til en bestemt enhet som har ansvaret for å undersøke og rapportere den mistenkelige transaksjonen eller hendelsen. Nordea har ikke lov til å informere kundene eller andre parter som er involvert i transaksjonen, om at en MT-rapport er sendt. Vi kan heller ikke dele informasjonen med andre finansinstitusjoner.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea