Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

10-03-2021 08:00

140 Nordea-fond strammer inn på kravene til investeringer i fossilt brensel

140 Nordea-fond strammer nå inn på kravene til fossilselskaper og investerer nå kun i energiselskaper som er i gang med en grønn omstilling.
Windmills and tanker in open sea

140 Nordea-fond strammer nå inn på kravene til fossilselskaper og investerer nå kun i energiselskaper som er i gang med en grønn omstilling.

Kort oppsummert må energiselskapene ha en tydelig plan for hvordan de skal oppfylle målene i Parisavtalen, og de må vise at de er i gang med arbeidet. 73 av Nordeas fond er allerede pålagt disse kravene eller enda strengere krav.  

– Foreløpig oppfyller ikke noen olje- og gassprodusenter og selvsagt ingen kullprodusenter disse kravene, men det gjør ganske mange strømselskaper, forklarer Eric Pedersen, leder av Responsible Investments i Nordea Asset Management (NAM), den største kapitalforvalteren i Norden.

Initiativet er neste steg i NAMs investeringsstrategi for arbeidet med å begrense den globale oppvarmingen, slik de har forpliktet seg til som en av grunnleggerne av det internasjonale Net Zero Asset Managers Initiative

Så hvilke krav stiller de 140 fondene nå til energiselskaper?

– Det viktigste virkemiddelet for å begrense den globale oppvarmingen er å redusere utslippene fra fossilt brensel. Energiselskapene må ha en strategi for å oppfylle målene i Parisavtalen og begrense utslippene fra fossilt brensel – og de må ha begynt arbeidet med å endre forretningsmodellen, sier Eric Pedersen. 

Samtidig vil tobakkselskaper bli ekskludert fra de 140 fondene. 

Større åpenhet i markedet for bærekraftige investeringer 

Nordeas nye krav trer i kraft 10. mars – samme dag som den første delen av SFDR, EUs nye offentliggjøringsforordning, trer i kraft. 

SFDR har som mål å skape økt åpenhet blant de mange mer eller mindre grønne fondene og investeringsmulighetene som nå dukker opp overalt. 

SFDR klassifiserer fond i tre kategorier med utgangspunkt i hvor bærekraftige de er: 

  • Artikkel 9 inneholder fond som har jevn balanse mellom målene om en bærekraftig verden og økonomisk avkastning – også kjent som «mørkegrønne» fond
  • Artikkel 8 dekker fond med utvidede ESG-egenskaper, også kjent som «lysegrønne» fond
  • Artikkel 6 omfatter alle andre fond, inkludert noen fond med grunnleggende ESG-kriterier og integrering av bærekraftsrisiko i investeringsprosessen, for eksempel NAMs generelle ekskludering av kullprodusenter. 

De fleste av Nordeas fond er nå grønne

De fleste av Nordeas fond vil nå være i tråd med de strengere restriksjonene knyttet til fossilt brensel – 213 av dem for å være nøyaktig. 209 vil være i den lysegrønne kategorien, og 4 vil være i den mørkegrønne kategorien. Fondene har en samlet investering på 120 milliarder euro. 

Nordea stiller også krav til de resterende 155 fondene: 

– Kundenes etterspørsel etter bærekraftige investeringsprodukter er høyere enn noen sinne, og det er veien videre. Og for de resterende fondene som ikke markedsføres med utvidede ESG-egenskaper, stilles det likevel grunnleggende krav. Vi kontrollerer fondene for brudd på menneskerettigheter, vi ekskluderer kullprodusenter, og vi gransker selskapenes miljøpåvirkning og sosiale faktorer. Om nødvendig ekskluderer vi dem, avslutter Eric Pedersen. I tillegg vil vi kontinuerlig jobbe med å analysere artikkel 6-fondene våre for å se hvilke av dem som er kandidater til å bli artikkel 8-fond. 

Les mer om Nordeas bærekraftsmål og retningslinjene våre for fossilt brensel for bærekraftige fond 

Du kan også lese om mulighetene for bærekraftige investeringer som vi tilbyr personkundene våre i DanmarkSverigeNorge og Finland

Se også nordeafondsmagasinet.no/den-fossilfrie-fremtiden-er-her

Kontakt:
Eric Pedersen, leder av Responsible Investments i Nordea Asset Management
eric.pedersen [at] nordea.com
+45 30 36 92 45

Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft