12-07-2021 12:03

Økning i ESG-investering i kjølvannet av pandemien

Da aksjemarkedene stupte i begynnelsen av pandemien, hvem kunne vite at et år senere ville de være på rekordnivå med ESG-investering som en av vinnerne?
woman-sitting-on-the-edge-of-a-cliff-flipped.

Da covid-19-krisen rammet verden tidlig i 2020, økte kundenes interesse i investering og finansmarkedene raskt. Antallet abonnenter på ukentlige investeringsoppdateringer og deltakere på investeringswebinarer mangedoblet seg i løpet av et par uker.

Kerstin Lysholm, leder av Investments i Investment Center, beskriver hvordan kundene reagerte på det plutselig markedsfallet i mars 2020:

“Kundene tok kontakt i mange kanaler med et svært forståelig ønske om å selge beholdninger og begrense tap. Vi svarte – og jobbet også proaktivt – med å understreke hvor viktig det er å holde fast ved investeringsplanen for å unngå de mulige tapene mange kunder sannsynligvis ville gått på ved å handle stort i ustabile markeder. Vi gikk ut med dette budskapet flere ganger i mange kanaler og i media.”

Ved å spørre kundene om hva de foretrekker, gir vi dem en mulighet til å stoppe opp og tenke gjennom egne verdier og holdninger. Disse samtalene har bidratt til at kunder har tatt sine første steg på vei mot ESG-investeringer,

Kerstin Lysholm, leder av Investments i Investment Center.

 

Produkter i Bærekraftig valg utgjør nesten 25 prosent av alle nye investeringer

Etter et år med den globale pandemien er aksjemarkedene høyere enn noen gang. Forventningen i begynnelsen av krisen var at interessen i investeringer med bærekraft i fokus kunne gå ned siden fokuset hos investorene dreide mot overlevelse i porteføljene. Men så skjedde faktisk det motsatte.

“Vi spør alle kunder om de ønsker økt fokus på bærekraft i sparing og investering. Under covid-19-krisen fortsatte interessen å øke, og kundene våre handler også deretter, siden vi kan se strømmen av nye investeringer i ESG-spare og -investeringsproduktene våre”, sier Pontus Slotte, leder av Savings Office i Personal Banking.

Den virkelige kassasuksessen blant Personal Banking-kunder har vist seg å være bærekraftige kombinasjonsfond, der netto kapitalinngang nylig nådde 1 milliard euro – kun 19 måneder etter at produktet ble lansert. Produkter i Bærekraftig valg utgjør nesten 25 prosent av alle nye investeringer blant PeB-kunder.

“Ved å spørre kundene om hva de foretrekker, gir vi dem en mulighet til å stoppe opp og tenke gjennom egne verdier og holdninger. Disse samtalene har bidratt til at kunder har tatt sine første steg på vei mot ESG-investeringer”, konkluderer Kerstin Lysholm.

ESG og Bærekraftig valg

Akronymet ESG brukes ofte i forbindelse med bærekraftsspørsmål og investeringer med et bestemt fokus på bærekraft. Det står for environmental, social and governance, eller miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold på norsk.

Bærekraftig valg er et produktunivers som inneholder de spare- og investeringsproduktene våre som har økt fokus på bærekraft. Produktene har et spesielt fokus på bærekraft, men oppfyller også alle de andre produktkvalitetskravene vi stiller, for eksempel knyttet til risiko, avkastning og kostnader.

Bærekraft
Innsikt