2021-07-12 13:09

Kraftig ökning för ESG-sparandet under pandemin

När börsen rasade i början av pandemin, vem kunde då föreställa sig att den skulle slå nya rekord ett år senare, med ESG-bolag och ESG-fonder som några av vinnarna?
woman-sitting-on-the-edge-of-a-cliff-flipped.

När covid-19-krisen slog till i början av 2020 ökade våra kunders intresse för placeringar och finansmarknaden snabbt. Prenumerationerna på våra veckobrev och deltagarna på våra webbseminarier om placeringar flerdubblades på några få veckor.

Kerstin Lysholm från Investment Center beskriver reaktionen när börsen föll i mars 2020:

”Våra kunder kontaktade oss i olika kanaler och ville sälja sina innehav för att begränsa förlusterna, vilket är fullt förståeligt. Vi svarade dem, och gick även ut proaktivt med, att det är viktigt att hålla fast vid sin placeringsplan för att undvika förluster som ofta uppstår när man försöker handla när det är full storm på börsen. Vi upprepade detta budskap i flera kanaler och i media.”

När vi frågar våra kunder vad de föredrar så ger vi dem en möjlighet att stanna upp och fundera på sina värderingar och uppfattningar. Dessa dialoger har varit avgörande för kundernas första steg mot att spara i ESG-produkter.

Kerstin Lysholm, Head of Investments, Investment Center

 

Hållbart val-produkterna står för nästan 25 procent av alla nya placeringar

I dag, när vi levt med en global pandemi i över ett år, ligger börsindexen högre än någonsin. I början av krisen var det många som trodde att intresset för sparande med hållbarhetsfokus kanske skulle minska när överlevnadsreflexen slog till hos spararna. Men det blev faktiskt det motsatta.

”Vi frågar alla våra kunder hur de ställer sig till att spara mer hållbart. Under covid-19-krisen steg kundernas intresse och de agerade också, vilket vi kan se på inflödet av nytt sparkapital till våra ESG-produkter”, säger Pontus Slotte, chef för Savings Office i Personal Banking.

Nordea Hållbarhetsfonder har blivit den mest populära produkten bland Personal Bankings kunder. Nettoflödet till fonden steg nyligen till 1 miljard euro, bara 19 månader efter att fonden lanserades. Nästan 25 procent av PeB-spararnas nyinsättningar går till hållbart val-produkterna.

”När vi frågar våra kunder vad de föredrar så ger vi dem en möjlighet att stanna upp och fundera på sina värderingar och uppfattningar. Dessa dialoger har varit avgörande för kundernas första steg mot att spara i ESG-produkter”, säger Kerstin Lysholm.

ESG och hållbart val

Förkortningen ESG används ofta i samband med hållbarhetsfrågor och placeringar med särskilt hållbarhetsfokus. ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Hållbart val är en symbol som vi satt på våra spar- och placeringsprodukter som har störst fokus på hållbarhet. De har särskilt fokus på hållbarhet men uppfyller också alla våra andra kvalitetskrav när det gäller risk, avkastning och kostnad.

ESG
Hållbarhet
Insikter