Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

25-10-2023 13:01

Slik jobber Nordea Liv for å utvikle de beste lederne

- Vi bygger en prestasjonskultur der man er opptatt av å løfte hverandre, sier Nordea Liv-sjef Hans-Erik Lind.
NLP
Mentaltrener Cecilie Ystenes Myhre har jobbet med lederutvikling i Nordea Liv siden 2021. Her fra en sesjon på Nordea-huset i oktober 2023.

Siden 2021 har Nordea Liv satset tungt på lederutvikling i egne rekker. Både interne og eksterne krefter er forent for å bygge et av Norges råeste miljøer på prestasjonsbasert ledelse. Og det gir resultater. 

- Vi har funnet en god miks der vi kombinerer egen verktøykasse med eksterne krefter for å lære hvordan vi kan bli best på mental trening og prestasjonsledelse, sier Lind. 

Jevnlig møter alle Nordea Livs ledere mentaltrener Cecilie Ystenes Myhre,  blant annet kjent fra podcasten Grit, for å trene på hvordan de kan utvikle seg i lederrollen. Programmet er laget i samarbeid med People Partner Peter Sølund, og fungerer som et supplement til oppfølging og kursing internt. 

- Vi har en ambisiøs vekststrategi, og skal vi levere på den må vi ha de beste folkene i alle ledd. Menneskene våre er det viktigste vi har for å levere på strategien. Derfor legger vi mye tid og ressurser i dette, sier Lind.

Nordea Liv har faste samlinger og praktisk trening på konkrete oppgaver gjennom hele året.

De viktigste verdiene

Mentaltrener Cecilie Ystenes Myhre er imponert over innsatsen som legges ned for å skape en trygg og ambisiøs prestasjonskultur Nordea Liv.

 - Det er spennende å se hvor systematisk det jobbes med lederutvikling på flere nivåer i organisasjonen, og at det i et hus der man snakker tall også snakker folk. Vi startet med Hans-Erik sin ledergruppe i 2021. Nå er alle ledere i Nordea Liv onboardet i programmet, men med Hans-Eriks ledergruppe som mentorer. Det positive med å inkludere ledere på alle nivåer, er at det skapes et stammespråk, altså felles mentale modeller, der alle er enige om og klar over hva som er de viktigste verdiene i selskapet. Slikt skaper både trygghet og samhold i hele verdikjeden av ansatte, sier hun. 

Jevnlig møter alle Nordea Livs ledere mentaltrener Cecilie Ystenes Myhre for å trene på hvordan de kan utvikle seg i lederrollen.

Psykologisk trygghet

Ifølge Ystenes Myhre dreier en stor del av lederutviklingen seg om å skape psykologisk trygghet på arbeidsplassen for alle parter. Når en slik trygghet er etablert, er det skapt gode rammer for å gi tilbakemeldinger.

- For å få ut potensialet i et selskap må man skape psykologisk trygghet. Når det er etablert kan man få ut alle muskler i mellommenneskelige relasjoner. Det er mye psykologi i god ledelse – i bunn og grunn handler det om å få ut potensialet til hver enkelt ansatt. Da må det etableres en kultur der det er rom og takhøyde for å gi feedback begge veier, noe som også krever at lederne kjenner sin ansattes styrker og svakheter. 

Hans Erik Lind mener det er helt avgjørende for Nordea Liv å investere i lederutvikling dersom målene som er satt for selskapet fremover skal oppnås.

- Man må kunne være såpass ærlig å si at det i vår bransje er mye like produkter. Det er menneskene vi har som skiller oss fra konkurrentene. Da trenger vi trygge og gode ledere som både ser og får ut det beste potensialet i medarbeiderne sine. 

Nordea Liv Norge AS

Nordea Liv er en del av Nordea-konsernet og er Norges 3. største private livselskap. Vi tilbyr tjenestepensjoner til bedrifter samt livs- og pensjonsforsikringer til privatpersoner.

Les mer om Nordea Liv