Vår organisasjon

Din betrodde bankpartner

Vi jobber for å imøtekomme dine behov, uavhengig av om du er personkunde, bedriftskunde eller institusjonell kunde 

Gjennom de fire forretningsområdene våre tilbyr vi deg bred ekspertise og et omfattende utvalg produkter og tjenester

Personal Banking

Vi leverer et bredt utvalg finanstjenester og løsninger til personkunder i alle de nordiske markedene, både gjennom digitale kanaler og andre kanaler

 Les mer (Button)

Business Banking

Vi tilbyr tjenester til små, mellomstore og store bedriftskunder og dagligbanktjenester og finansieringstjenester til både person- og bedriftskunder

 Les mer (Button)

Large Corporates & Institutions 

Vi er den største nordiske leverandøren av finansielle løsninger til våre største bedriftskunder og
institusjonelle kunder

 Les mer (Button)

Asset & Wealth
Management

Vi tilbyr løsninger av høy kvalitet innen investeringer, sparing og pensjon til personkunder og institusjonelle institusjonelle investorer

  Les mer (Button)

Personal Banking

GLT Sara Mella 124x124  

Ledes av Sara Mella
Følg Sara på LinkedIn  

Nøkkeltall:
Antall medarbeidere: ~7 000
Antall kunder: ~9,2 millioner

Personal Banking er Nordeas største forretningsområde med tanke på både inntekt og antall medarbeidere. PeB tilbyr kunder i de fire nordiske hjemmemarkedene våre et omfattende utvalg finanstjenester som imøtekommer kundenes daglige finansielle behov.

Vi betjener kundene våre gjennom nettbanken, mobilbanken, over telefon, i videomøter og i bankkontorene våre.

Nordea Personal Banking driver i alle de fire nordiske hjemmemarkedene våre: Danmark, Finland, Norge og Sverige. 

Business Banking

GLT Nina-Arkilahti-124X124

Ledes av Nina Arkilahti   
Følg Nina på LinkedIn  

Antall medarbeidere: ~4 600
Antall kunder: ~540 000

Forretningsområdet Business Banking betjener små, mellomstore og store bedriftskunder med bedrifters og bedriftskunders daglige behov. Mellomstore til store bedrifter betjenes av Business Banking, som har avdelinger i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Business Banking Direct håndterer små bedriftskunder.

I BB finner vi også forretningsområdet Transaction Banking, som håndterer korttjenester for alle Nordea-kunder. TB tilbyr også cash management-produkter og hjelp innen trade finance. I tillegg er enheten ansvarlig for å utvikle mobilbetaling og e-handelsløsninger.

BB-enheten Nordea Finans tilbyr forbrukslån, billån og forhandlerlån. 

Large Corporates & Institutions

Martin A Persson 124x124 

Ledes av Martin A. Persson
Følg Martin på LinkedIn

Nøkkeltall:
Antall medarbeidere: ~1 400
Antall kunder: ~2 350

Large Corporates & Institutions tilbyr finansielle løsninger til store nordiske og internasjonale selskaper og institusjonelle kunder. Nordea Large Corporates & Institutions er den største banken på dette området i Norden.

Enheten Corporate & Investment Banking tilbyr rådgivningstjenester og finansielle løsninger til store selskaper på områder som fusjoner og oppkjøp, egenkapitalmarkeder og gjeldspapirmarkeder. Large Corporates & Institutions omfatter også Nordea Markets og deres analyse- og handelstilbud.

Large Corporates & Institutions driver i de fire nordiske hjemmemarkedene våre og har kontorer i New York, London, Singapore, Frankfurt, Shanghai og Russland. Det internasjonale nettverket tilbyr tjenester til kunder innen shipping, offshore, olje, corporate & investment banking og kommersiell banknæring. 

Asset & Wealth Management

GLT Snorre Storset 124x124 

Ledes av Snorre Storset
Følg Snorre på LinkedIn  

Nøkkeltall:
Antall medarbeidere: ~2 700 (200 utenfor Norden)
Midler til forvaltning 2020: EUR 353,8 milliarder

Asset & Wealth Management er området i Nordea som tilbyr spare- og investeringsprodukter og forvalter kundenes akkumulerte formue. Forretningsområdet omfatter Private Banking, Life & Pensions og Asset Management.

Nordea Asset & Wealth Management er den største nordiske leverandøren av tjenester innen private banking, livsforsikring og pensjon samt kapitalforvaltning. Nordeas spare- og investeringsprodukter tilbys gjennom våre egne distribusjonsnettverk og gjennom partnere.
Nordea Asset Management er en ledende kapitalforvalter av ansvarlige og bærekraftige investeringsprodukter.

Forretningsområdet har kontorer i 17 land rundt om i verden, der noen kontorer også dekker andre markeder. For øyeblikket har Nordea Asset & Wealth Management kontorer i Belgia, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Luxembourg, Portugal, Singapore, Spania, Sveits, Tyskland, Østerrike, Norge, Sverige, Storbritannia og USA. 

Test diagram

Fullstendig organisasjonskart

Du kan laste ned et fullstendig
organisasjonskart her

Ta kontakt med oss

sm_Facebook-44x44  sm_twitter-44x44  sm_youtube-44x44  sm_linkedin-44x44

Kontakt oss (Button)