Varsling i Nordea

Woman looking at her phone

Nordea er forpliktet til å drive virksomheten vår etter de høyeste etiske standardene, og de interne kontroll- og driftsprosedyrene våre er utformet for at vi skal oppdage og bekjempe upassende atferd og brudd på gjeldende retningslinjer om økonomisk kriminalitet. 

Men selv de mest effektive kontrollene kan ikke beskytte fullt og helt mot alle tenkelige scenarioer. Derfor oppfordrer vi alle medarbeidere, kunder og interessenter til å rapportere det hvis de opplever eller mistenker uetisk atferd og brudd på gjeldende retningslinjer om økonomisk kriminalitet.   

Slik rapporterer du 

Du kan velge om du vil rapportere åpent med navn og kontaktinformasjon, eller om du vil rapportere anonymt. Uavhengig av hvilken metode du velger, behandles alle rapporter strengt konfidensielt. I begge tilfeller må du sende rapporten via varslingstjenesten vår, som administreres av en uavhengig ekstern part. 

Prosessen er utformet for å beskytte anonymiteten til personen som sender inn rapporten. Prosessen er adskilt fra Nordeas IT-systemer, og IP-adressen og andre opplysninger som kan brukes til å identifisere varsleren, spores ikke.

Hvis du velger å sende inn en rapport, har du rett til å be om å få en fullstendig oversikt over opplysningene som er lagret om saken din, og ved behov har du rett til å be om korrigering av ufullstendig eller feil informasjon. 

Som medarbeider i Nordea har du et lovbestemt vern mot eventuelle negative reaksjoner som følge av at du varsler.  

Hva bør rapporteres?

Varslingsprosedyren er beregnet på rapportering av upassende atferd og brudd på retningslinjene om økonomisk kriminalitet, det vil si bedragersk, upassende, uærlig, ulovlig eller uaktsom aktivitet eller atferd.