Bærekraftig bankvirksomhet

Oil factory and solar power station

Bærekraftig bankvirksomhet

Hva er finansierte utslipp?

Du har kanskje vært borti begrepet «finansierte utslipp» i forbindelse med bærekraft. Hva er finansierte utslipp, og hvorfor er begrepet viktig? Her kommer en forklaring.

Les mer
two women discussing business at factory

Bærekraft

Nordiske SMB-er vil ha hjelp til å utnytte forretningsmuligheter i det grønne skiftet

Mange små og mellomstore bedrifter ser på omstillingen som en vekstmulighet og et must for å oppfylle krav fra kunder og andre partnere i verdikjeden. Dette viser en ny undersøkelse fra Nordea.

Les mer
Diversity and inclusion

Diversity & inclusion

Mangfold og inkludering er en naturlig del av arbeidshverdagen

Mangfold og inkludering står øverst på dagsorden. Vi har et etablert mål om å finne nye måter å øke mangfold og inkludering på i Nordea – både i kunderelasjoner og i samfunnet generelt.

Les mer
Raised-hands-1536x973.jpg

Aktivt eierskap

Slik utgjør aktivt eierskap en forskjell

Nordea får stor anerkjennelse for hvordan vi praktiserer aktivt eierskap i en ny uavhengig rap-port, der vi sammenlignes med andre kapitalforvaltere. I den nye rapporten rangeres Nordea som nummer 8 blant de 69 største kapitalforvalterne i verden.

Les mer
Swimmers in race

Bærekraftig bankvirksomhet

Nordea på god vei mot å nå utslippsmål

Nordea fortsetter den positive utviklingen i arbeidet med å redusere utslipp fra utlåns- og investeringsporteføljene. Absolutte utslipp fra utlånsporteføljen har gått ned med hele 29 % sammenlignet med 2019.

Les mer
Sun shining through the forest

Bærekraftig bankvirksomhet

Nordea med i S&P Global Sustainability Yearbook for andre år på rad

Nordea har klatret på flere viktige bærekraftsratinger og er nok en gang med i S&P Global Sustainability Yearbook. Det sikrer oss en plass blant de øverste 15 prosentene av verdens mest bærekraftige banker.

Les mer
Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership

Aktivt eierskap

Nordea i dialog med selskaper om utfasing av PFAS

Som ansvarlig investor har Nordea derfor sluttet seg til Investor-initiativet om farlige kjemikalier (IIHC), der mer enn 50 investorer jobber med å oppfordre selskaper til å fase ut bruken av farlige kjemikalier.

Les mer
bumblebee on a flower

Bærekraftig bankvirksomhet

– Tiltak for klimaet og naturen må gå hånd i hånd

I dag publiserer finansinitiativet til FNs miljøprogram (UNEP FI) sin første veiledning for biologisk mangfold, og Nordea har vært med i arbeidsgruppen. Parallelt publiserer Nordea sine første tematiske retningslinjer for biologisk mangfold.

Les mer
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Bærekraftig bankvirksomhet

Anja Hannerz med i bankstyret i FNs miljøprogram for finansinstitusjoner

FNs miljøprogram for finansinstitusjoner (UNEP FI) er et møtepunkt for et stort nettverk av banker, forsikringsselskaper og investorer som jobber på tvers av finanssystemet for mer bærekraftige økonomier og for å gi kundene mer bærekraftige valg.

Les mer
Construction site

Bærekraftig bankvirksomhet

Nordea og Fredensborg Bolig inngår avtale om bærekraftslinket lån

Det siste året har Nordea hatt en tredobling av bærekraftlinkede utlån til bedrifter. Fredensborg Bolig har nylig inngått en slik avtale med Nordea, som bidrar til mer bærekraftige boliger og boligmarked.

Les mer
Windmills

Bærekraftig bankvirksomhet

Nordea setter sektormål for kraftproduksjon og landbruk

De nye sektormålene er viktige verktøy i arbeidet med å redusere karbonutslipp i utlånsporte-føljen vår. De hjelper oss med å støtte kundene i to sektorer som er avgjørende for å oppnå netto nullutslipp i fremtiden.

Les mer
Senior man carrying plants in greenhouse

Finansiering

Hva er grønne lån?

Grønne lån er lån til bærekraftige og miljøvennlige formål, for eksempel reduksjon av CO2-utslipp, eller formål som bidrar til det grønne skiftet i samfunnet, for eksempel utvikling av ny miljøvennlig teknologi.

Les mer