Bærekraftig bankvirksomhet

Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership

Aktivt eierskap

Nordea i dialog med selskaper om utfasing av PFAS

Som ansvarlig investor har Nordea derfor sluttet seg til Investor-initiativet om farlige kjemikalier (IIHC), der mer enn 50 investorer jobber med å oppfordre selskaper til å fase ut bruken av farlige kjemikalier.

Les mer
bumblebee on a flower

Bærekraftig bankvirksomhet

– Tiltak for klimaet og naturen må gå hånd i hånd

I dag publiserer finansinitiativet til FNs miljøprogram (UNEP FI) sin første veiledning for biologisk mangfold, og Nordea har vært med i arbeidsgruppen. Parallelt publiserer Nordea sine første tematiske retningslinjer for biologisk mangfold.

Les mer
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Bærekraftig bankvirksomhet

Anja Hannerz med i bankstyret i FNs miljøprogram for finansinstitusjoner

FNs miljøprogram for finansinstitusjoner (UNEP FI) er et møtepunkt for et stort nettverk av banker, forsikringsselskaper og investorer som jobber på tvers av finanssystemet for mer bærekraftige økonomier og for å gi kundene mer bærekraftige valg.

Les mer
Construction site

Bærekraftig bankvirksomhet

Nordea og Fredensborg Bolig inngår avtale om bærekraftslinket lån

Det siste året har Nordea hatt en tredobling av bærekraftlinkede utlån til bedrifter. Fredensborg Bolig har nylig inngått en slik avtale med Nordea, som bidrar til mer bærekraftige boliger og boligmarked.

Les mer
Windmills

Bærekraftig bankvirksomhet

Nordea setter sektormål for kraftproduksjon og landbruk

De nye sektormålene er viktige verktøy i arbeidet med å redusere karbonutslipp i utlånsporte-føljen vår. De hjelper oss med å støtte kundene i to sektorer som er avgjørende for å oppnå netto nullutslipp i fremtiden.

Les mer
Senior man carrying plants in greenhouse

Finansiering

Hva er grønne lån?

Grønne lån er lån til bærekraftige og miljøvennlige formål, for eksempel reduksjon av CO2-utslipp, eller formål som bidrar til det grønne skiftet i samfunnet, for eksempel utvikling av ny miljøvennlig teknologi.

Les mer
Man carrying a solar panel

Sustainable finance

Hva er grønne obligasjoner?

Grønne obligasjoner er obligasjoner der pengene fra obligasjonene er øremerket grønne formål, for eksempel finansiering av prosjekter knyttet til fornybar energi, elektriske kjøretøy eller energieffektive byggelån til forbrukere eller bedrifter.

Les mer
Woman working from home in her garden

Bærekraftig bankvirksomhet

Hva er ansvarlig investering?

Hva betyr det å investere ansvarlig? Hvis du som investor fokuserer på ansvarlig investering i tillegg til god avkastning, er det flere strategier du kan vurdere og slå sammen.

Les mer
A narrow path through spruce forest

Bærekraft

Hva er ESG?

ESG står for «Environmental, Social and Governance», det vil si miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Dette kalles ofte for bærekraft.

Les mer
Raised hands

Aktivt eierskap

Hva er aktivt eierskap?

Aktivt eierskap vil si at aksjeeiere engasjerer seg i et selskap de har investert i, for å påvirke selskapets strategi og handlinger. Aktivt eierskap brukes ofte i forbindelse med ansvarlige investeringer som en måte å direkte påvirke et selskaps beslutninger.

Les mer
Solar panel park in sunset

Bærekraftig bankvirksomhet

Nesten 1000 samtaler om ESG

I 2022 var Nordeas ESG-eksperter i dialog med nesten 1000 selskaper på vegne av investeringsfondene våre. Samtalene handlet blant annet om klimaendring, menneskerettigheter og eierstyring.

Les mer
NAM at fieldtrip to Midland in Texas

Aktivt eierskap

Feltbesøk til Texas: Nordea i dialog med olje- og gasselskaper om utslippsreduksjon

Under Texas’ stekende sol dro Nordea Asset Management på et ukelangt feltbesøk til Houston og Permian Basin for å gå i dialog med 12 viktige olje- og gasselskaper om å redusere metanutslipp.

Les mer