Bærekraftig bankvirksomhet

Senior man carrying plants in greenhouse

Finansiering

Hva er grønne lån?

Grønne lån er lån til bærekraftige og miljøvennlige formål, for eksempel reduksjon av CO2-utslipp, eller formål som bidrar til det grønne skiftet i samfunnet, for eksempel utvikling av ny miljøvennlig teknologi.

Les mer
Man carrying a solar panel

Sustainable finance

Hva er grønne obligasjoner?

Grønne obligasjoner er obligasjoner der pengene fra obligasjonene er øremerket grønne formål, for eksempel finansiering av prosjekter knyttet til fornybar energi, elektriske kjøretøy eller energieffektive byggelån til forbrukere eller bedrifter.

Les mer
Woman working from home in her garden

Bærekraftig bankvirksomhet

Hva er ansvarlig investering?

Hva betyr det å investere ansvarlig? Hvis du som investor fokuserer på ansvarlig investering i tillegg til god avkastning, er det flere strategier du kan vurdere og slå sammen.

Les mer
A narrow path through spruce forest

Bærekraft

Hva er ESG?

ESG står for «Environmental, Social and Governance», det vil si miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Dette kalles ofte for bærekraft.

Les mer
Raised hands

Aktivt eierskap

Hva er aktivt eierskap?

Aktivt eierskap vil si at aksjeeiere engasjerer seg i et selskap de har investert i, for å påvirke selskapets strategi og handlinger. Aktivt eierskap brukes ofte i forbindelse med ansvarlige investeringer som en måte å direkte påvirke et selskaps beslutninger.

Les mer
Solar panel park in sunset

Bærekraftig bankvirksomhet

Nesten 1000 samtaler om ESG

I 2022 var Nordeas ESG-eksperter i dialog med nesten 1000 selskaper på vegne av investeringsfondene våre. Samtalene handlet blant annet om klimaendring, menneskerettigheter og eierstyring.

Les mer
NAM at fieldtrip to Midland in Texas

Aktivt eierskap

Feltbesøk til Texas: Nordea i dialog med olje- og gasselskaper om utslippsreduksjon

Under Texas’ stekende sol dro Nordea Asset Management på et ukelangt feltbesøk til Houston og Permian Basin for å gå i dialog med 12 viktige olje- og gasselskaper om å redusere metanutslipp.

Les mer
Photo from the Global Finance Sustainable Finance Awards 2023 featuring Nordea's Isabella Frenning Willis and Juho Maalahti as well as Global Finance's Joseph Giarraputo

Sustainable finance

Nordea fortsetter å vinne topplasseringer innen bærekraftig finansiering

Finanstidsskriftet Global Finance anerkjenner på nytt Nordeas ledende posisjon innen bærekraft i årets utdeling av Sustainable Finance Awards. I tillegg til nasjonale førsteplasser for Danmark, Finland og Norge ble Nordea utnevnt til Vest-Europas beste bank innen lån med fokus på omstilling/bærekraft.

Les mer
Young girl touching solar panel

Innsikt

Pensjonssparingen din kan gjøre en forskjell – spar bærekraftig

Visste du at du kan plassere pensjonspengene dine i selskaper som tar bærekraft på alvor? Da er du med på å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Les mer
Wild flowers planted along fields

Bærekraft

Nordea med i ny FN-ledet arbeidsgruppe for å sette mål om naturvern for banksektoren

Den nye arbeidsgruppen er en del av finansinitiativet til FNs miljøprogram. Målet er å hjelpe banker med å forstå hvordan de påvirker naturen, og hvordan de kan snu den negative utviklingen.

Les mer
Child drinking water with hands

ESG

Sosiale obligasjoner: Investerer for å forbedre sosiale forhold

Investorer spiller en viktig rolle i arbeidet med å styre kapital mot løsninger som kan skape bedre sosiale forhold. Den mest direkte måten er trolig å finansiere eller refinansiere sosiale prosjekter.

Les mer
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Bærekraft

– På rett vei

Nordea har forpliktet seg til å nå netto nullutslipp senest innen 2050. For å holde fremdriften oppe har vi satt mål for 2023 og 2025. Nå er vi allerede godt i gang med 2023, så vi har tatt en prat med lederen av Group Sustainability, Anja Lidgren Hannerz, om hvordan Nordea ligger an.

Les mer