Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

11-02-2022 10:19

Hva bør man gjøre med bedriftens valutarisiko? Still deg selv disse tre spørsmålene

Det kan være vanskelig å forstå hvordan valutakurssvingninger kan påvirke virksomheten. Hvis du har kontroll på enkle aspekter ved driften, kan du øke konkurranseevnen. Under finner du tre spørsmål som kan hjelpe deg i gang.
Rock climber

Det er ofte bortkastet tid å prøve å forutse hvordan valutakurser kommer til å utvikle seg. I stedet er det viktigere å fokusere på det som skjer i din egen virksomhet, og skape en modell for håndtering av valutarisiko. En vellykket strategi for beskyttelse mot valutarisiko begynner alltid med å identifisere og definere risiko. Da blir det lett å bestemme hvor stor risiko du selv ønsker å ta, og i siste instans hvordan strategien skal gjennomføres i praksis.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Nordea undervurderer fortsatt altfor mange små og mellomstore bedrifter valutarisiko. Ikke engang det faktum at den amerikanske dollaren svingte mer da koronapandemien brøt ut, enn under finanskrisen, har endret på dette. Alle bedriftseiere bør imidlertid kunne svare på disse tre spørsmålene.

1. Hvordan påvirker valutaendringer en bedrifts inntekter, kostnader og driftsresultat? 

Først lager du en oversikt over de årlige kontantstrømmene i valuta for å finne ut hvor mange utgående og inngående kontantstrømmer du har i bedriften. For å forstå hvordan valutarisiko påvirker en bedrifts operative lønnsomhet, er det også en god idé å definere selskapets nettokontantstrøm, som er differansen mellom utgående og inngående kontantstrøm i henhold til valuta. Etterpå kan du sammenligne hvordan valutakursendringer har påvirket inntektene og kostnadene og i neste instans driftsresultatet.

2. Hvor stor valutarisiko tolererer du, og beskytter du deg mot valutakursendringer?

Når du forstår hvilken effekt valutarisiko kan ha på bedriften din, er det på tide å ta en avgjørelse om bedriften er villig til å ta risikoen med svingninger i valutakursene eller fjerne det fra oppgavelisten, noe som vil frigjøre tid til å utvikle kjernevirksomheten. Mange bedrifter bestemmer seg for å beskytte seg mot en del av valutarisikoen.

Med valutasikring forhåndsbestemmer du en valutakurs du skal veksle en valuta mot en annen i. Du kan vurdere hvor mange prosent av valutavekslingene du vil gjøre til en forhåndsdefinert valutakurs, og hvor mange til den ukjente markedskursen som gjelder på tidspunktet for vekslingen.

3. Hvordan skal du håndtere valutavirksomhet og beskytte deg mot valutarisiko?

Når du forstår hvilken effekt valutarisiko kan ha, og har bestemt deg for om du skal bruke en fastsatt valutakurs, er det på tide å tenke gjennom hvordan valutavekslingen skal skje i praksis.

Betalinger i utenlandsk valuta inngår vanligvis i handel med utlandet. Det er lurt å planlegge valutavirksomheten på en måte som gjør at du får så lite manuelt arbeid som mulig. Her kan du dra nytte av automatiske valutavekslingsverktøy for å sikre at forhåndsdefinerte oppgaver gjennomføres uten problemer. Slik kan du enkelt følge valutatransaksjoner, begrense graden av menneskelige feil og ikke minst spare tid. Hvis det er 253 arbeidsdager i året og en ansatt i bedriften din bruker 15 minutter om dagen på valutatransaksjoner, blir det mer enn 63 timer i året. Automatisk valutaveksling hjelper deg med dette!

Det kan være komplisert og tidkrevende å skille ut valutarisiko som et eget moment. Les hva møbelselskapet Pohjanmaan Kaluste gjorde da korona tvang dem til å tenke nytt. Nordeas eksperter hjelper din bedrift med å definere valutarisiko og velge en egnet sikringsmetode. Vi hjelper bedriften din med å finne den enkleste og beste løsningen som vil gjøre at du får mer tid til oppgaver som er relevante for virksomheten.

Les mer om valutahåndtering:

Automatisk valutahåndtering gjør livet lettere for sirkulærøkonomiselskapet L&T

Med en effektiv sikringsstrategi slapp dette selskapet unna valutatap under Covid-19

Lurer du på hvilke valutarisikoer din bedrift står overfor?

Hvis du vil undersøke hvordan valutakurser påvirker din virksomhet eller hvordan du kan beskytte deg mot risiko, kan du snakke med din kundeansvarlige i Nordea eller kontakte eksperter i Nordea Markets. Vi hjelper gjerne! 

Phone: +47 2248 7760
E-mail: markets.no [at] nordea.com (markets[dot]no[at]nordea[dot]com) 

Gründervirksomhet