19-03-2024 14:11

Flere medarbeidere anbefaler Nordea som arbeidsplass

Vi vil at Nordea skal være et godt sted å jobbe, der medarbeiderne kan være den de er, og få gode muligheter til å utvikle seg og bygge en karriere. Medarbeiderundersøkelsen vår viser at flere anbefaler Nordea som arbeidsplass.
People talking, sitting in sofa

Målet vårt er å være finansbransjens mest attraktive arbeidsgiver i landene der vi har virksomhet. For å lykkes med det må vi ha kompetente og engasjerte medarbeidere som brenner for å skape positive kundeopplevelser. Vi vil at Nordea skal være et godt sted å jobbe, der medarbeiderne kan være den de er, og få gode muligheter til å utvikle seg og bygge en karriere. 

Hver tredje måned spør vi medarbeiderne våre om hvordan de synes det er å jobbe i Nordea. Resultatene for 2023 viste at de er veldig motiverte og fornøyde, og gjennomsnittsscore for medarbeidernes engasjement var 82. Det plasserer oss blant de 25 % beste sammenlignet med andre internasjonale selskaper, ifølge undersøkelsesselskapet Ennova.

Vi verdsetter ulike perspektiver og setter pris på forskjellene mellom oss, og vi jobber hver dag med å skape positiv endring.

Årsrapporten for 2023.

Vi utvikler de beste talentene 

Finansbransjen er i stadig utvikling. I Nordea fokuserer vi på å tiltrekke oss og beholde de beste talentene og sikre at våre 30 500 medarbeidere har kompetansen som kreves for at Nordea skal blomstre – i dag og i fremtiden. I 2023 innførte vi en ny prosess som skal sikre at vi kan identifisere og dekke ressursbehov og ta tak i utfordringer som har avgjørende innvirkning på de strategiske målene og prioriteringene våre. Vi har blant annet økt fokus på å tiltrekke oss talenter innenfor teknologi, blant annet KI og maskinlæring. Muligheter for læring og personlig utvikling er viktig for å lokke nye medarbeidere til Nordea og motivere eksisterende til å bli værende. Vi vil tilby tydelige og strukturerte muligheter og karriereveier i tillegg til et bredt spekter av læringsmuligheter. Vi har også et omfattende internt jobbmarked og et miljø der ekspertene våre kan utvikle seg innenfor sine respektive områder.

Fremmer mangfold 

Mangfold og inkludering er en naturlig del av arbeidshverdagen vår og noe vi ser på som en styrke. Til sammen snakker medarbeiderne våre 60 ulike språk. De kommer fra hele verden og omfatter statsborgere fra 100 land. Vi verdsetter ulike perspektiver og setter pris på forskjellene mellom oss, og vi jobber hver dag med å skape positiv endring. Derfor jobber vi kontinuerlig med medarbeiderprosesser, for eksempel rekruttering og talenthåndtering, for å sikre at vi inkluderer alle og gir like muligheter. Lederne våre spiller en sentral rolle når det gjelder å bygge en inkluderende kultur og utvikle talenter. Gjennom årlige samtaler og løpende oppfølging av utviklingsplaner gir de medarbeiderne mulighet til å sette fart på sin egen karriere og utvikle seg videre.

Utviklingen vår i 2023

82

Gjennomsnittsscore i medarbeiderundersøkelsen People Pulse for å anbefale Nordea som arbeidsplass (81 i 2022).

88

Score i medarbeiderundersøkelsen People Pulse for like muligheter (88 i 2022).

94%

Andel av medarbeiderne som fikk støtte til utvikling og karrieremuligheter gjennom utviklingssamtaler i 2023 (94 % i 2022).

Våre milepæler

Åpne, bla gjennom og les. Dette er vår gjennomgang av fjoråret, om strategien vår og det vi har oppnådd så langt, pluss en rekke tall og milepæler vi er stolte over. 

 

Årsrapport
Medarbeiderne våre
Om oss
Innsikt