2024-03-18 15:17

Fler medarbetare rekommenderar Nordea som arbetsplats

Vi strävar efter att göra Nordea till en riktigt bra arbetsplats, där människor kan komma som de är och få möjlighet att lära, utvecklas och gå vidare i sin karriär. Vår personalenkät visar att vi gör framsteg då fler rekommenderar Nordea som arbetsplats.
People talking, sitting in sofa

Vår ambition är att vara den mest eftertraktade arbetsgivaren i finansbranschen, i de länder där vi bedriver verksamhet. Vår framgång är beroende av kompetenta och engagerade medarbetare som brinner för att skapa positiva kundupplevelser. Vi strävar efter att göra Nordea till en riktigt bra arbetsplats, där människor kan komma som de är och få möjlighet att lära, utvecklas och gå vidare i sin karriär. 

Var tredje månad frågar vi våra medarbetare hur de tycker det är att arbeta i Nordea. Under 2023 visade resultaten att våra medarbetare är mycket motiverade och nöjda, och det genomsnittliga betyget på medarbetarnas engagemang var 82, vilket placerar oss bland den bäst presterande fjärdedelen av internationella företag enligt undersökningsföretaget Ennova.engagement score of 82 putting us among the top 25% of international clients surveyed by Ennova.

Vi välkomnar olika perspektiv, ser värdet i våra olikheter och arbetar varje dag för att skapa positiv förändring. 

Annual Report 2023.

Utvecklar de bästa talangerna 

Finanssektorn befinner sig i ständig förändring. I Nordea fokuserar vi på att attrahera och behålla de bästa talangerna och att säkerställa att våra 30 500 medarbetare har de kompetenser som krävs för att Nordea ska blomstra –  idag och i framtiden. Under 2023 införde vi en ny årlig process för att identifiera och åtgärda personalrelaterade brister samt hantera utmaningar som på ett väsentligt sätt påverkar våra strategiska mål och prioriteringar. Ett exempel är vårt ökade fokus på att attrahera talanger på teknikområdet, bland annat inom AI och maskininlärning. Tillfällen till lärande och personlig utveckling är viktiga faktorer för att locka nya medarbetare och motivera befintliga att stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda tydliga och strukturerade möjligheter och karriärvägar samt ett brett utbud av kurser och utbildningar. Vi erbjuder även en omfattande intern arbetsmarknad och stora möjligheter för våra experter att utvecklas inom sina respektive områden.

Främjar mångfald 

Mångfald och inkludering är en naturlig del av vårt dagliga arbete och något vi ser som en styrka. Tillsammans talar våra medarbetare 60 olika språk. De kommer från hela världen och inkluderar medborgare från 100 länder. Vi välkomnar olika perspektiv, ser värdet i våra olikheter och arbetar varje dag för att skapa positiv förändring. Därför utvecklar vi löpande våra medarbetarprocesser, bland annat rekrytering och talanghantering, för att säkerställa inkludering och lika möjligheter. Våra ledare spelar en central roll när det gäller att bygga en inkluderande kultur och utveckla talanger. Genom årliga samtal och löpande uppföljning av utvecklingsplaner ger de medarbetarna möjligheter att främja sin egen karriär och utvecklas ytterligare.

 

Vår utveckling under 2023

82

Genomsnittlig indexpoäng för medarbetarnas vilja att rekommendera Nordea som arbetsplats i personalenkäten People Pulse (81 under 2022).

88

Indexpoäng för lika möjligheter i personalenkäten People Pulse (88 under 2022).

94%

Andel av medarbetarna som fick stöd med utveckling och karriärmöjligheter genom utvecklingssamtal (94 procent under 2022)

Våra milstolpar

Öppna, bläddra igenom och läs. Det här är vår redogörelse för förra året, för vår strategi och vad vi åstadkommit hittills, plus ett stort antal siffror och milstolpar som vi är stolta över. 

Årsredovisningen
Våra medarbetare
Om oss
Insikter