Våre formål og verdier

Vårt indre kompass

Formålet og verdiene våre er kjernen i alt vi gjør.

Nordeas formål og verdier er ikke tilfeldig valgt. De er resultatet av mange samtaler med medarbeidere, kunder og andre interessenter. Sammen kom vi frem til et formål og verdier som definerer hvem vi er og hva vi tror på. Formålet og verdiene definerer vår atferd og hjelper oss med å ta riktige beslutninger. Verdiene sier hvordan ting skal gjøres.

Våre formål

Together, we lead the way, 

enabling dreams and everyday aspirations 

for a greater good.  

Formålet vårt gir jobbhverdagen retning og mening. Det etablerer en klar forbindelse mellom vår daglige innsats for å hjelpe kundene med å virkeliggjøre drømmer og nå mål, vår forpliktelse til å jobbe til beste for fellesskapet og være en bærekraftig del av de samfunnene vi driver virksomhet i.

Våre verdier

Collaboration, 

Ownership, Passion og Courage.

Verdiene våre gir klart uttrykk for kulturen vi ønsker å ha, der medarbeiderne kan engasjere seg i kundene, samarbeide tett på tvers av organisasjonen, ta faktisk eierskap og ha mot til å si ifra og utfordre hverandre. 

Nordeas formål og verdier i praksis

Vi har et kontinuerlig fokus på hvordan vi kan etterleve verdiene våre i alt vi foretar oss. Fra ansettelsesprosessen til hvordan vi utvikler oss og vokser – vi fokuserer ikke bare på det vi oppnår, men på måten vi gjør det på, og om det er i tråd med verdiene. Vi lærer og lar oss lede av verdiene og styrer mot formålet. 

Formålet og verdiene våre er hvem vi er, og hva vi gjør – med medarbeiderne våre og måten vi samarbeider med kundene våre på.

Derfor spør vi oss selv og hverandre hver dag om hvordan vi bidrar til og etterlever formålet og verdiene. Se den korte filmen under og møt noen av medarbeiderne våre som bruker formålet og verdiene som sin rettesnor.

Møt Dominika

Samarbeid er mye mer enn å håndtere et prosjekt sammen med en kollega. For Dominika handler samarbeid om å bruke kompetansen i de forskjellige enhetene, forretningsområdene og landene til å løse nye utfordringer.  

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Møt Per

Banknæringen blir stadig mer digital, men i Nordea vet vi at digitale løsninger ikke kan erstatte mennesker. Etter 28 år i tradisjonell bankvirksomhet har Per mot til å jobbe med i stedet for mot digitalisering.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea