Flaggings

Huomattavien omistusosuuksien liputusvelvollisuus

Nordean osakkeenomistajat ovat velvollisia ilmoittamaan omistusosuuksiensa muutoksista sekä Suomen Finanssivalvonnalle että Nordealle. Nordealla on liputusvelvollisuus eli velvollisuus julkistaa osakkeenomistajien ilmoitukset. 

Arvopaperimarkkinalain mukaan omistusosuuksien muutokset on julkistettava, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. 

Liputuslomake ja lisätietoa on Finanssivalvonnan verkkosivuilla. 

Liputusilmoitukset Nordealle lähetetään sähköpostitse osoitteeseen investor-relations@nordea.com.  

 

Liputusilmoitukset

12. elokuuta 2019

Suomen arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme, että Sampo Oyj:n (Y-tunnus 0142213-3) omistusosuus Nordea Bank Oyj:n (Y-tunnus 2858394-9) osakkeista laski alle 20 prosentin 12. elokuuta 2019. 

Suurimmat osakkeenomistajat -pörssitiedote