Nyheter

Denne siden finnes ikke på ditt språk og vises derfor på engelsk.

Filtrer:

Viser 12 av 99 resultat

Nordea stolt partner til Pride

Bærekraft

Nordea er en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Vi respekterer menneske...

Mangfold og inkludering er en naturlig del av jobben vår

Om Nordea Bærekraft

Nordea er stolt partner til Pride 2021. Hos oss står mangfold og inkludering...

Business woman walking up some stairs

140 Nordea-fond strammer inn på kravene til investeringer i fossilt brensel

Bærekraft Investeringer og marked

140 Nordea-fond strammer nå inn på kravene til fossilselskaper og investerer...

António Guterres

Nordea en av talerne da kapitaleiere møtte FNs generalsekretær for å snakke om nye klimaforpliktelser

Bærekraft

Nordea Liv & Pensjon er en av grunnleggerne av alliansen og ble representert...

Business woman walking up some stairs

Nordea med mål om netto nullutslipp innen 2050

Pressemelding Bærekraft

Nordea scorer høyt i nordisk mangfoldsindeks

Bærekraft

I den nylig publiserte Nordic Business Diversity Index, som rangerer mangfold...

Woman gardening

Nye bærekraftige fond er et populært valg

Pensjon og sparing Bærekraft

For et år siden lanserte Nordea en ny gruppe bærekraftige fond som har vist s...

Close-up of windmill

Aktivt ESG-eierskap gir bedre avkastning og økt bærekraft

Investeringer og marked Bærekraft

Hvor effektivt er aktivt ESG-eierskap sammenlignet med andre investeringsstra...

Hyderabad city India

Aktivt eierskap: Slik engasjerer Nordea seg

Bærekraft Investeringer og marked

Investorer blir stadig oftere eksponert for klimarelaterte risikoer – og nye...

Men in solar panel field

Veiledning for bærekraftige investeringer: Slik gjør du noe bra for både lommeboken og planeten

Bærekraft Investeringer og marked

Interessen for bærekraftige investeringer har økt betydelig de siste ti årene...

Viser 12 av 99 resultat