Flaggings

Flagging av endringer i store beholdninger

Nordeas aksjonærer er forpliktet til å melde om endringer i beholdningene sine både til det finske finanstilsynet (FIN-FSA) og til Nordea. Nordea er forpliktet til å offentliggjøre aksjonærenes melding (dvs. melding om flagging). 

I henhold til bestemmelsene i finsk lov om handel med finansielle instrumenter må endringer i beholdninger offentliggjøres når beholdningen når opp til, overstiger eller faller under 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) eller 90 prosent av stemmerettighetene eller antallet aksjer i selskapet. Melding om endringer i beholdninger må skje uten uberettiget forsinkelse. 

Se meldingsskjema og mer informasjon på nettsidene til det finske finanstilsynet 

Meldinger om flagging til Nordea kan sendes på e-post til investor-relations@nordea.com  

 

Kunngjøringer om flagging

12. august 2019

I henhold til kapittel 9, paragraf 10 i finsk lov om handel med finansielle instrumenter informerer vi om at Sampo Oyj (organisasjonsnummer 0142213-3) sin beholdning av aksjer i Nordea Bank Abp (organisasjonsnummer 2858394-9) ble redusert til under 20,00 % 12. august 2019. 

Pressemeldinger om kunngjøringer fra store aksjonærer