Flaggings

Flaggning – förändringar i större innehav

Nordeas aktieägare är skyldiga att anmäla förändringar i sina innehav till både finska Finansinspektionen och Nordea. Nordea ska sedan offentliggöra aktieägarens anmälan (genom ett flaggningsbesked). 

Enligt bestämmelserna i den finska värdepappersmarknadslagen måste förändringar i innehav delges när innehaven når, hamnar över eller hamnar under 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) eller 90 procent av rösträtterna eller antalet aktier i bolaget. Anmälan om förändringar i innehav ska göras utan onödigt dröjsmål. 

Blankett för anmälan och ytterligare information finns på finska Finansinspektionens webbsidor 

Anmälan om flaggning kan skickas till Nordea via mejl till investor-relations@nordea.com  

 

Flaggningsbesked

12 augusti 2019

I enlighet med 9 kap. § 10 i finska värdepappersmarknadslagen informerar vi härmed om att Sampo Oyj:s (FO-nummer 0142213-3) aktieinnehav i Nordea Bank Abp (FO-nummer 2858394-9) har minskat till under 20,00 procent den 12 augusti 2019. 

Flaggningsanmälan börsmeddelande