Tjänster för små och medelstora företag

Small and medium business customer

Det är enkelt för små och medelstora företag att bli kund i Nordea. Mejla eller ring till Nordeas kundcenter i ditt land, eller gå in på Nordeas hemsida i ditt land för att se vilka fördelar Nordea erbjuder dig som kund. Informationen är på lokalt språk.

Nordea.se/företag kan du läsa om och beställa produkter och tjänster som vi erbjuder dig som är privatkund.

Other countries DK FI NO SE Other countries

Russia - Read more on Nordea.ru (in Russian) 

Baltics (Estonia, Latvia and Lithuania) - We work with Luminor as our preferred partner in the Baltics. Contact Luminor by e-mailmoc.puorgronimul@ssenisublabolg or through your Relationship Manager at Nordea.

DK

Business customer

Payments | Financing | Risk Management | Investment | Business Solutions | New Customer | Markets | Life and Pensions

Read more on Nordea.dk/Erhverv (in Danish)

FI

Business customer

Payments | Financing | Risk management | Investment | Entrepreneurs | Start banking with us | Markets

Read more on Nordea.fi/Yritykset (in Finnish)

NO

Business customer

Payments | Financing | Investment | Risk Management | Pension | Become Customer | Markets

Read more on Nordea.no/Bedrift  (in Norwegian)

SE

Business customer

Payments | Financing | Investment | Pension | Foreign Business | More Services | Become Customer | Markets

Read more on Nordea.se/Företag  (in Swedish)